Contact us

contact details

worldkovil@hotmail.com

rajakaruna@live.de
மேன்மைகொள் தமிழ்மொழிவிளங்குக உலகமெல்லாம்

ஈழம் பத்திரிகையில் 1994 வெளியான சைவநீதி யே உலகக்கோவில் இணையதளமாக உருவாகி
புலம்பெயர் தமிழர்களின் ஆன்மிக அறிவை வளர்க்கும்  இனிய நோக்கமே உலகக்கோவில் இணையதளம்   வலம்வருகிறது  அத்துடம்  

https://www.youtube.com/user/Worldkovil   என்ற

முகவரியில் ஆலயத்திருக்காட்சிகளையும் வீடியோ பதிவாக பார்க்கமுடியும்.

                           நன்றி

தமிழன்புடன்
**தமிழ்மணி**
சின்னத்துரை இராஜகருணா 

(  *ஈழமுருகதாசன்)

Leave a Reply