தமிழ்மொழி /tamilmoli

  1. Pookkal Pookkal song tamil HD R,Ilakkiyan - YouTube 

    www.youtube.com/watch?v=hnVAMVeUWlc

    vor 6 Tagen – Hochgeladen von Tamil

 

 

Aatika Hasan hat 2 neue Fotos hinzugefügt — mit கி.வீரலட்சுமி தலைவர் தாமக.

ஆங்கிலம் தமிழிலிருந்து வந்தது !!!

ஆதாரம் இதோ………..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

W.W skeat என்பவர், The Etymological dictionary of the English language இல் உள்ள 14,286 சொற்களில் 12,960 வார்த்தைகள் தமிழிலிருந்து வந்தவை (அதாவது 90% வார்த்தைகள் தமிழிலிருந்து வந்தவை) என்கிறார் ஆய்வின்படி.
எடுத்துகாட்டுகள் :

Cry – ”கரை” என்ற தூயத் தமிழிலிருந்து வந்தது.
கரைதல் என்றால் கத்துதல். காக்கைக் கரையும் என்பர்.
Clay – களி (களிமண்) என்ற தமிழ்ச்சொல்லிலிருந்து வந்தது.
Blare – ”பிளிறு” என்ற தமிழ்ச்சொல்லிலிருந்துவந்தது.
Culture – கலைச்சாரம் என்பதிலிருந்து வந்தது
இதுமட்டுமல்ல இலத்தின், கிரேக்கம், செர்மன் மொழிகள் போன்ற பலவும் தமிழ் மூலத்திலிருந்து வந்தவை பின் ஒன்றோடொன்று கலந்து பலச் சொற்களை உருவாக்கிக் கொண்டன என்று சொல் ஆய்வாளர்கள் உறுதிசெய்கின்றனர்.
ஆதாரம் : “உலகமொழிகளில் தமிழ்ச்சொற்கள்” – ப.சண்முகசுந்தரம். உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன வெளியீடு.

==========================

தமிழ் உலக மொழிக் எல்லாம் தாய் மொழி ,
உலக கலாச்சாரங்களின் தொட்டில் ,
உலக நாகரீகங்களின் ஊற்று ,
உலகத்தில் உள்ள மதங்களின் தொடக்கம் தமிழ் !

The mother of all languages is the TAMIL language ; the cradle of all cultures ; all relegions and all civilizations !

தமிழ் மொழியில் இருந்து வந்த ஒரு மொழியே ஆங்கிலம் .

S + பேசு = speach
S + பஞ்சு = sponge
S + மெது = smooth
S + பரவி = spray
S + உடன் = sudden
S + நாகம் = snake

S + சேர்த்தால் (ஸ் சத்தம் ) 600 க்கு மேட்பட்ட தமிழ் சொற்களுக்கு ஒரே அர்த்தம் உள்ள ஆங்கில சொற்கள் வரும் ..

உருளை = roll
(கல் கவியல் ஆக கணக்கு பார்க்கும் தமிழர் முறை )கற்குவியல் = Calculation ; calculatrice .

கொல் = kill ( தமிழில் “கொ ” வரும் இடத்தில் ” K ” ஆங்கிலத்தில் போட்டால் 100 english word வரும் )

” பொத்தல் ” ல இருந்து பொத்தான் = Button

உலகில் உள்ள , இருந்த அனைத்து மொழிகளிலும் தமிழ் மொழி இருக்கின்றது .

ஆங்கிலத்தில் 20 % தமிழ் மொழி உள்ளது .
ஆங்கிலத்தின் தாய் மொழியான :
லத்தீன் , கிரேக்கம் = 50 % தமிழ் மொழி உள்ளது .

லத்தீன் , கிரேக்கத்தின் தாய் மொழியான சமஸ்கிரதம் ஓரு தமிழர் எழுதிய எழுத்து மொழி .

2015 ஆய்வுகளின் படி :
( Germany ல் உள்ள மொழி ஆய்வு பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பிக்கின்றார்கள் germain மொழியின் தாய் மொழி சமஸ்கிரதம் என்றும் ( europe ய மொழிகளின் தாய் மொழி சமஸ்கிரதம் என்றும் )

- சமஸ்கிரம் என்றால் அர்த்தம் செய்யப்பட்ட மொழி .
- இயற்கிரதம் ( தமிழ் ) என்றால் அர்த்தம் இயற்கையான மொழி . )

சமஸ் + கிரதம் என்றால்: செய்யப்பட்ட மொழி
சம = சமைத்தல் = செய்
கிரதம் = பாஷை = மொழி .

இயற் + கிரதம் என்றால் தமிழ் மொழி ( இறை மொழி , இயற்கையான மொழி )
இயற் = இயற்கை
கிரதம் = பாஷை = மொழி

மண்டரீன் சீனா ; கீபுரு யூதர்களின் ; அரபி = 65 % தமிழ் மொழி உள்ளது .

கீபுருவின் தாய் மொழி அரமைட் ,
அரபு மொழியின் தாய் மொழி zero-அரமைட் .
அரமைட் , zero-அரமைட் = 80 % தமிழ் மொழி உள்ளது .

தமிழ் மொழி பிறந்த இடத்தில் இருந்து : 1000 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மொழி சிதையும் .
1000 Km க்கு தூரத்திற்கு ஒரு முறை மொழி உடையும் !

” ழ ” உச்சரிப்பு தமிழ் , மலையாளம் , மண்டரீன் சீனா ஆகிய மூன்று மொழிகளில் மட்டுமே உள்ளது .
700 வருடங்களுக்கு முதல் மலையாளம் என்ற ஒரு மொழி இல்லை !
தாய் தமிழகத்தின் ஒரு தமிழ் பகுதியே இன்றைய மலையாளம் .

அம்மா , அப்பா என்ற தமிழ் சொல் இன்று உலகில் உள்ள 200 மொழிகளில் உள்ளது .

தமிழ் மொழியில் உள்ள தொன்மையான நூல்கள் போல வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லை .

இன்று யூத இனத்தில் உள்ள தொன்மையான நூல் ( ஒன்று மட்டுமே உள்ளது ) கி. முன் 2000 .

தமிழ் இனத்தில் உள்ள தொன்மையான பல நூல்கள் : கி. முன் 3000 ; கி.முன் 5000 ;
கி. முன் 7000 நூலான தொல்காப்பியமும் உள்ளது .

தமிழில் மட்டும் தான் சொற்களுக்கு பொருள் வரும் :
கட்டுமரம் என்ற தமிழ் சொல் உலகில் உள்ள அனைத்து ( 7102 ) மொழிகளிலும் கட்டுமரம் தான் .

மரத்தை கட்டுவதால் கட்டு மரம்
இன்று உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் ” கட்டு மரம் ” தான் .
W.W skeat என்பவர், The Etymological dictionary of the English language இல் உள்ள 14,286 சொற்களில் 12,960 வார்த்தைகள் தமிழிலிருந்து வந்தவை (அதாவது 90% வார்த்தைகள் தமிழிலிருந்து வந்தவை) என்கிறார் ஆய்வின்படி.
எடுத்துகாட்டுகள் :
Cry – ”கரை” என்ற தூயத் தமிழிலிருந்து வந்தது.
கரைதல் என்றால் கத்துதல். காக்கைக் கரையும் என்பர்.
Clay – களி (களிமண்) என்ற தமிழ்ச்சொல்லிலிருந்து வந்தது.
Blare – ”பிளிறு” என்ற தமிழ்ச்சொல்லிலிருந்துவந்தது.
Culture – கலைச்சாரம் என்பதிலிருந்து வந்தது
இதுமட்டுமல்ல இலத்தின், கிரேக்கம், செர்மன் மொழிகள் போன்ற பலவும் தமிழ் மூலத்திலிருந்து வந்தவை பின் ஒன்றோடொன்று கலந்து பலச் சொற்களை உருவாக்கிக் கொண்டன என்று சொல் ஆய்வாளர்கள் உறுதிசெய்கின்றனர்.
ஆதாரம் : “உலகமொழிகளில் தமிழ்ச்சொற்கள்” – ப.சண்முகசுந்தரம். உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன வெளியீடு.

==========================

தமிழ் உலக மொழிக் எல்லாம் தாய் மொழி ,
உலக கலாச்சாரங்களின் தொட்டில் ,
உலக நாகரீகங்களின் ஊற்று ,
உலகத்தில் உள்ள மதங்களின் தொடக்கம் தமிழ் !

The mother of all languages is the TAMIL language ; the cradle of all cultures ; all relegions and all civilizations !

தமிழ் மொழியில் இருந்து வந்த ஒரு மொழியே ஆங்கிலம் .

S + பேசு = speach
S + பஞ்சு = sponge
S + மெது = smooth
S + பரவி = spray
S + உடன் = sudden
S + நாகம் = snake

S + சேர்த்தால் (ஸ் சத்தம் ) 600 க்கு மேட்பட்ட தமிழ் சொற்களுக்கு ஒரே அர்த்தம் உள்ள ஆங்கில சொற்கள் வரும் ..

உருளை = roll
(கல் கவியல் ஆக கணக்கு பார்க்கும் தமிழர் முறை )கற்குவியல் = Calculation ; calculatrice .

கொல் = kill ( தமிழில் “கொ ” வரும் இடத்தில் ” K ” ஆங்கிலத்தில் போட்டால் 100 english word வரும் )

” பொத்தல் ” ல இருந்து பொத்தான் = Button

உலகில் உள்ள , இருந்த அனைத்து மொழிகளிலும் தமிழ் மொழி இருக்கின்றது .

ஆங்கிலத்தில் 20 % தமிழ் மொழி உள்ளது .
ஆங்கிலத்தின் தாய் மொழியான :
லத்தீன் , கிரேக்கம் = 50 % தமிழ் மொழி உள்ளது .

லத்தீன் , கிரேக்கத்தின் தாய் மொழியான சமஸ்கிரதம் ஓரு தமிழர் எழுதிய எழுத்து மொழி .

2015 ஆய்வுகளின் படி :
( Germany ல் உள்ள மொழி ஆய்வு பல்கலைக்கழகத்தில் படிப்பிக்கின்றார்கள் germain மொழியின் தாய் மொழி சமஸ்கிரதம் என்றும் ( europe ய மொழிகளின் தாய் மொழி சமஸ்கிரதம் என்றும் )

- சமஸ்கிரம் என்றால் அர்த்தம் செய்யப்பட்ட மொழி .
- இயற்கிரதம் ( தமிழ் ) என்றால் அர்த்தம் இயற்கையான மொழி . )

சமஸ் + கிரதம் என்றால்: செய்யப்பட்ட மொழி
சம = சமைத்தல் = செய்
கிரதம் = பாஷை = மொழி .

இயற் + கிரதம் என்றால் தமிழ் மொழி ( இறை மொழி , இயற்கையான மொழி )
இயற் = இயற்கை
கிரதம் = பாஷை = மொழி

மண்டரீன் சீனா ; கீபுரு யூதர்களின் ; அரபி = 65 % தமிழ் மொழி உள்ளது .

கீபுருவின் தாய் மொழி அரமைட் ,
அரபு மொழியின் தாய் மொழி zero-அரமைட் .
அரமைட் , zero-அரமைட் = 80 % தமிழ் மொழி உள்ளது .

தமிழ் மொழி பிறந்த இடத்தில் இருந்து : 1000 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மொழி சிதையும் .
1000 Km க்கு தூரத்திற்கு ஒரு முறை மொழி உடையும் !

” ழ ” உச்சரிப்பு தமிழ் , மலையாளம் , மண்டரீன் சீனா ஆகிய மூன்று மொழிகளில் மட்டுமே உள்ளது .
700 வருடங்களுக்கு முதல் மலையாளம் என்ற ஒரு மொழி இல்லை !
தாய் தமிழகத்தின் ஒரு தமிழ் பகுதியே இன்றைய மலையாளம் .

அம்மா , அப்பா என்ற தமிழ் சொல் இன்று உலகில் உள்ள 200 மொழிகளில் உள்ளது .

தமிழ் மொழியில் உள்ள தொன்மையான நூல்கள் போல வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லை .

இன்று யூத இனத்தில் உள்ள தொன்மையான நூல் ( ஒன்று மட்டுமே உள்ளது ) கி. முன் 2000 .

தமிழ் இனத்தில் உள்ள தொன்மையான பல நூல்கள் : கி. முன் 3000 ; கி.முன் 5000 ;
கி. முன் 7000 நூலான தொல்காப்பியமும் உள்ளது .

தமிழில் மட்டும் தான் சொற்களுக்கு பொருள் வரும் :
கட்டுமரம் என்ற தமிழ் சொல் உலகில் உள்ள அனைத்து ( 7102 ) மொழிகளிலும் கட்டுமரம் தான் .

மரத்தை கட்டுவதால் கட்டு மரம்
இன்று உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் ” கட்டு மரம் ” தான் .

→→→→நமது தமிழ்←←←←←←

கி.வீரலட்சுமி தலைவர் தா ம க

…………………………………………………………………………………………………………

vor etwa einer Stunde ·

சென்ற இதழ் தொடர்ச்சி…மும்பை ராமகிருஷ்ணன்

“நீறுமெய் பூசி நிறை சடை தாழ’ என்னும் பதிகத்தை சம்பந்தர் பாடி முடித்தபோது, பிணம்போல் கிடந்த இளவரசி தூங்கிவிழித்தவள்போல் எழுந்தாள். தான் கோவிலில் இருப்பது கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு சிவபெருமானை வணங்கினாள். பின்னர் நடந்த விவரங்களை தந்தைகூற, சம்பந்தரையும் பணிந்தாள். அதுமுதல் முற்றாகப் பிணி நீங்கப்பெற்றாள்.

அடுத்தது திருக்கொடி மாடச் செங்குன்றூர். தற்போது திருச்செங்கோடு என்று அழைக்கப்பெறும் தலம். இங்குள்ள செந்நிற மலையில் சிவபெருமான் அர்த்த நாரீஸ்வரராக விளங்குகிறார். திருமால் சந்நிதியும் உண்டு. இங்குள்ள முருகன் சிலையிலேயே வேல் இருப்பது சிறப்பு. செங்கோட்டு வேலவனை, “மறவேன் உனைநான்’ என்று போற்றித் துதித்துள்ளார் அருணகிரியார்.
அத்தலத்திலுள்ள அன்பர்கள் ஞானசம்பந்தரை வேண்டி அங்கு வரவழைத்தனர். காரணம், அப்பகுதிவாழ் மக்களை கடும் நோய் வாட்டி வதைத்தது. எந்த மருந்துக்கும் கட்டுப்படவில்லை. அங்குசென்ற சம்பந்தர் மலைமீதிருக்கும் ஈசனைப் பணிந்து-

“மறக்கு மனத்தினை
மாற்றினம் ஆவியை வற்புறுத்தி
பிறப்பில் பெருமான்
திருந்தடிக்கீழ் பிழையாத வண்ணம்
பறித்த மலர்கொடு வந்து
உமையேத்தும் பணி அடியோம்
சிறப்பிலி தீவினைத்
தீண்டப் பெறாதிரு நீலகண்டமே’

என்று பாடினார்.

உடனே மக்களை வாட்டிய பிணி நாட்டைவிட்டே அகன்றது. உயிரினங்களையெல்லாம் காக்க ஆலகால விஷத்தையே உண்டவரல்லவா சிவபெருமான்! தன் பிள்ளை பணிந்துவேண்ட நோய்நீக்கியருளினார் அர்த்தநாரீஸ்வரர்.

அடுத்து பட்டீஸ்வரம் நோக்கிச் சென்றார் சம்பந்தர். காமதேனுவின் மகள் பட்டி ஈசனை வழிபட்ட தலமிது. இங்குள்ள விஷ்ணுதுர்க்கை சக்தி வாய்ந்தவள். மன்னர்கள் போருக்குச் செல்லும்முன் இவ்வன்னையை வணங்கிச் சென்றே வெற்றிபெற்றனராம்.

சம்பந்தர் இத்தலத்துக்கு வரும் சமயம் வெய்யில் சற்று அதிகமாக இருக்கவே, சிவபெருமான் முத்துப் பந்தல் வழங்க, அதனுள்ளே சம்பந்தரும் சிவனடியார்களும் நடந்துவந்தனராம். சம்பந்தர் நேராக வந்து தரிசிக்க வசதியாக நந்தியை விலகச் சொன்னாராம் சிவபெருமான். இத்தலத்தில் நந்தி விலகியிருப்பதை இன்றும் காணலாம். இதுபோல் நந்தனாருக்காக நந்தியை விலகச் செய்தார் சிவலோகநாதர்.  பரமனுக்கு பக்தர்கள்மீது அவ்வளவு பரிவு. (ஆதிசங்கரர் தனது சிவானந்த லஹரியில், “பக்தி: கிம் ந கரோதி’ என்கிறார். அதாவது பக்தி எதைத்தான் செய்யாது என்கிறார். அதற்கு ஆழ்ந்த பக்தி தேவை.)

அடுத்து திருவாவடுதுறை வந்தனர்.
அப்போது ஞானசம்பந்தரின் தந்தை சிவபாதர்,

“”சீர்காழியை விட்டு நாம் புறப்பட்டு நெடுநாட்
களாகின்றன. யாகம் செய்யவேண்டியுள்ளது.

அதற்குப் பொருள் தேவை. எனவே நாம் சீர்காழி செல்லலாம்” என்றார். அதற்கு சம்பந்தர்,

“”தந்தையே, இத்தல சிவபெருமானிடம் முறையிடு
வோம்” என்றார். திருவாவடுதுறை சிவனைப் பணிந்து-

“இடரினும் தளரினும் எனதுறு நோய்
தொடரினும் உன்கழல் தொழுதெழுவேன்
கடல்தனில் அமுதொடு கலந்த நஞ்சை
மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே
இதுவோ எமையாளுமாறு
ஈவதென்று எமக்கிலையேல்
அதுவோ உனது இன்னருள்
ஆவடு துறையானே’

என்று பாடி முடித்தார்.

அப்போது ஒரு சிவகணம், பலிபீடத்தின்மீது ஆயிரம் பொற்காசுகள் கொண்ட கிழியை வைத்தது. சிவநேசனும் பிள்ளையும் ஆனந்தக் கண்ணீர் வடித்தனர். மனங்குளிர யாகம் செய்துமுடித்தனர்.

பின்னர் திருச்செங்காட்டங்குடி, கணபதீச் சுரம் சென்று ஈசனைப் பணிந்து பதிகம் பாடினார்.

அங்கிருந்து திருமருகல் வந்து ஆலயத்தை நோக்கிச் செல்லும்போது, ஒரு மடத்திலிருந்து அபலைப் பெண்ணொருத்தியின் அழுகுரல் கேட்டது. என்னவென்று விசாரிக்கச் சொன்னார் சம்பந்தர்.

தன் முறைமாமனிடம் மனதைக் கொடுத்த பெண், அவனுடன் சேர்ந்து வந்து அந்த மடத்தில் இரவு தங்கினாள். அந்த நிலையில் முறைமாமன் அரவம் தீண்டி மாண்டுபோனான். தாய்- தந்தையரை விட்டுவந்த இச்சமயம் இவ்வாறு நேர்ந்ததே என்று கதிகலங்கி அழுதாள். சம்பந்தரின் மனம் இளகியது. அரவம் தீண்டிய உடலை சிவன் சந்நிதியில் கிடத்தச்சொல்லி-

“துணி நீலவண்ணம் முகில் தோன்றியன்ன
மணி நீலகண்டம் உடையாய் மருகல்
கணி நீலவண்டார் குழலாள் இவள்தன்
அணி நீலவொண்தாள் அயர்வார்க் கிலையே’

என மனமுருகப் பாடினார். பதிகம் முடிந்த தும் தூங்கி விழித்தவனைப்போல எழுந்தான். இருவரும் சம்பந்தரைப் பணிய, அத்தல ஈசன் முன்னிலையிலேயே திருமணம் செய்வித்தார். அவர்கள் ஆனந்தத்துக்கு எல்லையுண்டோ!

(இதேபோன்ற சம்பவம், அப்பூதியடிகளின் மகன் திருநாவுக்கரசுக்கு திங்களூரில் நிகழ்ந்தது. அப்போது திருநாவுக்கரசர் திங்கள் சடையினன் சிவன்மீது பதிகம்பட, அரவு தீண்டி இறந்தபிள்ளை மீண்டெழுந்தான். சிவனடியாரின் பாடல் மகிமை அத்தகையது.)

அடுத்து முருகனார் என்ற சிவனடியார் வாழும் திருப்புகலூர் வந்தார் சம்பந்தர். அங்கு திருநாவுக்கரசரும் வந்துசேர்ந்தார். அங்கே சிவானந்த அமிர்த வெள்ளம் பொங்கிப் பிரவகித்தது.

பின்னர் நாவுக்கரசரும் சம்பந்தரும் திருக்கடவூர் வந்து, மார்க்கண்டேயரை ஆட்கொண்ட சிவனைத் துதித்தனர். இங்கு குங்கிலியம் இடும் திருப்பணி செய்த குங்கிலியக் கலய நாயனார் அன்புடன் அவர்களை வரவேற்றார். அங்கிருந்து திருவீழிமிழலை வந்தனர்.

அச்சமயம் ஞானசம்பந்தரை சீர்காழிக்கு அழைத்துச்செல்ல அடியார்கள் வந்தனர். அப்பரோ “மிழலைநாதரை வணங்கியபின் செல்லலாமே’ என்றார். அன்றிரவு சம்பந்தரின் கனவில் தோன்றிய மிழலைநாதர், “சீர்காழி தோணியப்பரை நீ இங்கேயே தரிசிக்கலாம்’ என்றருளினார். மறுநாள் காலை மிழலைநாதரை தரிசித்து- தோணியப்பரையும் அவருள்கண்டு பரவசப்பட்டு பதிகம் பாடினார்.

“எம் இறையே இமையாத முக்கண் ஈச
என் நேச இதென்கொல் சொல்லாய்
மெய்ம்மொழி நான்மறையோர் மிழலை
விண்ணிழி கோவில் விரும்பியதே.’
திருவீழிமிழலையின் சிறப்பென்ன

வென்றால், ஒருசமயம் மகாவிஷ்ணு ஆயிரம் தாமரை மலர்களைக்கொண்டு இத்தல ஈசனைப் பூஜித்தார். ஈசன் திருவிளையாடல் புரிந்து ஒரு மலரைக் குறைத்தார். திருமால் தன் தாமரை போன்ற கண்ணையே பறித்து பூஜித்துமுடித்தார். ஈசன் உவந்து திருமாலுக்கு சக்கராயுதம் வழங்கினார்.

பின்னர் சம்பந்தரும் நாவுக்கரசரும் வேதாரண்யம் என்னும் திருமறைக்காட்டுக்கு வந்தனர். அத்தல ஈசன் கோவிலின் நேர் நுழைவாயில் நெடுங்காலமாகத் திறக்கப்படாமல் மூடியே கிடந்தது. இதுகண்டு இருவரும் மனம் வருந்தினர்.

அவ்வூர் மக்களும் இவர்களிடம் கதவைத் திறந்தருளுமாறு வேண்டினர். அப்போது நாவுக்கரசர் சில பதிகங்கள் பாடினார். கதவுகள் திறந்தன. முதல் பாடல் காண்போமே.

“பண்ணின் நேர் மொழியள் உமைப் பங்கரோ
மண்ணினார் வலஞ்செய் மறைக்காடரோ
கண்ணினால் உமைக்காணக் கதவினை
திண்ணமாய் திறந்தருள் செய் மினே.’

தொண்டர் குழாம் யாவரும் அந்த வழியில் சென்று ஈசனைக் கண்டு நெகிழ்ந்து பணிந்தனர்.

பின்னர் அனைவரும் வெளியே வந்ததும் நாவுக்கரசர் சம்பந்தரிடம், “”நீவிர் பதிகம் பாடி கதவுகளை மூடச் செய்க. இனி தினமும் கதவுகள் திறந்து மூடும்” என்றார்.

“சதுரம் மறைதான் துதிசெய்து வணங்கும்மதுரம் பொழில்சூழ் மறைக்காட்டுறை மைந்தா இதுநன்கு இறைவைத்தருள் செய்க எனக்குன் கதவந் திருக்காப்புக் கொள்ளும் கருத்தாலே’ என்னும் பாடலை சம்பந்தர் பாட, கதவுகள் மூடிக்கொண்டன.

இருவரும் சிலகாலம் அங்கேயே தங்கியிருந்து சிவனை வழிபட்டுவந்தனர். அப்போது மதுரையிலிருந்து சில அடியார்கள் அங்குவந்து சம்பந்தரிடம், “”எங்கள் ராணியும் அமைச்சரும் தங்களை மதுரைக்கு அழைத்துவரச் சொன்னதன் பேரில் வந்துள்ளோம். தயை செய்யவேண்டும்” என்றனர்.

இதைச் செவியுற்ற அப்பர், “”குழந்தாய், என்னை சமணத்தில் சாரச் செய்வதற்காக அவர்கள் இழைத்த கொடுமைகள் பலப்பல. எனவே மதுரை செல்லவேண்டாம். மேலும் தற்போது நாளும் கோளும் சரியில்லை” என்றார்.

சம்பந்தரோ, “”நம்முள் சிவன் உறையும்போது நாளும் கோளும் என் செய்யும்?” என்று சொல்லி, “வேயுறு தோளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன்’ எனத் தொடங்கும் கோளறு பதிகத்தைப் பாடினார். (நவகிரக தோஷம் நீங்க இப்பதிகத்தைப் பாடுவது வழக்கம்.) பின்னர் அவர்களுடன் மதுரைக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார்.

ஊர் எல்லையிலேயே அமைச்சர் குலச்சிறையார் சம்பந்தரை எதிர்கொண்டு வரவேற்றார்.

“”ஆலவாய் கோவில் எங்குள்ளது?” என சம்பந்தர் கேட்க, “”அதோ பாருங்கள் கோபுரம்” என்று சுட்டிக்காட்டினார் குலச்சிறையார். அங்கேயே சிவிகையை விட்டிறங்கிய சம்பந்தர், நடந்தே ஊருக்குள் சென்று கோவிலை அடைந்து சொக்கநாதரையும் மீனாட்சியையும் வணங்கி மகிழ்ந்தார்.

அங்கே சம்பந்தரைப் பணிந்த பாண்டிய அரசி மங்கையர்க்கரசி, “”தங்கள் வருகையால் மதுரை புனிதமடைந்தது. தங்கள் அருளால் சமணப்பற்று மிகுந்திருக்கும் எங்கள் மன்னரை சைவப்பற்றாளராக மாற்றவேண்டும்” என்று முறையிட்டாள்.

“”அச்சம் வேண்டாம்; சிவனருளால் நல்லதே நடக்கும்” என்றார் சம்பந்தர். அங்கே ஒரு மடத்தில் தங்கினார்.

சமணர்களுக்கு கதி கலங்கியது. உடனே மன்னனிடம் சென்று, “”சீர்காழிப் பிள்ளையாம், ஞானசம்பந்தனாம். அவன் வந்ததிலிருந்து ஊரே ஜொலிக்கிறது” என்றனர். “”அதனால் என்ன?” என்று அரசன் கேட்க, “”அவன் தங்கியிருக்கும் மடத்திற்குத் தீயிட்டு அவனைப் பொசுக்கவேண்டும்” என்றனர். அரசனுக்குப் புரியவில்லை. என்றாலும் சரியென்றான்.

அன்றிரவே சம்பந்தர் தங்கியிருந்த மடத்துக்கு தீ வைக்கப்பட்டது. இப்படி நடக்குமென்று யூகித்திருந்த அமைச்சர், ஆட்களைக்கொண்டு தீ பரவாமல் அணைத்தார். இந்த சலசலப்பு ஓசையைக் கேட்டு என்னவென்று வினவினார் சம்பந்தர். அமைச்சர் நடந்ததைக் கூற, சம்பந்தர் ஆலவாயப்பனைத் துதித்து “சிவனடியார்க்கு இட்ட தீ மன்னனையே பற்றட்டும்’ என்று பதிகம் பாடினார்.

அடுத்த நிமிடம் மஞ்சத்தில் படுத்திருந்த பாண்டியனுக்கு உடலெல்லாம் எரிந்தது. கடும் காய்ச்சல் பல மருத்துவர்கள் வந்து பார்த்தும் பயனில்லை. சமண குருக்கள் வந்து மந்திரம் ஓதினார். மயிற்பீலியால் தடவி நீர் தெளித்தனர்.

அரசனின் வேதனை மேலும் அதிகரித்தது.

அப்போது அமைச்சர் அரசியிடம், “”சீர்காழிப் பிள்ளையை அழைத்து வந்து திருநீறு தடவச் சொன்னால் ஜுரம் தணியுமே” என்றார்.

அரசியும் இசைந்து மன்னனிடம் சென்று, “”ஞானசம்பந்தர் என்னும் சிவபாலன் மதுரை வந்துள்ளார். அவர் தங்கியிருந்த மடத்துக்கு சமணர்கள் நேற்றிரவு தீயிட்டனர். தன்வினை தன்னைச் சுடும் என்பார்கள். அதன் விளைவுதானோ என்னவோ. சம்பந்தரை அழைத்துவந்து நீறு பூசச் செய்யலாமா?” என்று கேட்டாள்.

சம்பந்தர் என்ற சொல்லைக் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே வெப்பம் தணிவதை அரசன் உணர்ந்து, அதற்குச் சம்மதித்தான்.

சம்பந்தர் வந்து, “மந்திரமாவது நீறு’ என்னும் பதிகம்பாடி திருநீறு பூச, அரசனின் காய்ச்சல் மெல்லத் தணிந்து சுய உணர்வு பெற்றான். உண்மை உணர்ந்து சைவம் சார்ந்தான்.

மயிலாப்பூரில் பூம்பாவையை உயிர்ப்பித்தது, திருவோத்தூரில் ஆண் பனையை பெண் பனையாக்கியது, திருக் கொள்ளம்புத்தூரில் ஓடக்காரனின்றி தானாக ஓடத்தை ஓடச்செய்தது என பல்வேறு அற்புதங்கள் நிகழ்த்திய சம்பந்தர், திருவண்ணா மலை சிவனையும் பணிந்து பாடினார்.

சம்பந்தர் சீர்காழி வந்ததும், அவருக்குத் திருமணம் செய்விக்க எண்ணம் கொண்டார் சிவபாதர். சம்பந்தருக்கு விருப்பமில்லை எனினும், சிவன் விருப்பம் என்றெண்ணி தந்தையின் வாக்குக்குக் கட்டுப்பட்டார். நல்லூர் நம்பி யாண்டார் மகளை மணந்தார். நல்லூர்- ஆச்சாள்புரம் கோவிலுக்கு அனைவரும் செல்ல, ஈசன் பேரொளியாகத் தோன்றி, “யாவரும் வருக’ என்று தம்முள் இணைத்துக்கொண்டான். இவ்வாறு வைகாசி மூல நட்சத்திரத்தன்று குழாத்தோடு திருஞானசம்பந்தர் இறையொளியில் கலந்தார்.

சைவத் தொண்டோடு தமிழ்த்தொண்டும் புரிந்த சீர்காழிச் செல்வனை கைதொழுவோம்.

திருக்குறளின் பெருமை - வானம் வசமாகும் !</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>ஒருமுறை, சென்னைக்கு வந்த ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. விழா மேடையில், திருவள்ளுவரின் திருவுருவப் படத்துடன், திருக்குறளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக் கருத்தையும் எழுதி வைத்திருந்தார்கள்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>திருவள்ளுவரின் படத்தைக் கண்ட விண்வெளி வீரர்கள், ''யார் இவர்... விஞ்ஞானியா?'' என்று கேட்டனர்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>''இல்லை... இவர் ஒரு புலவர்'' என்றார் பொறுப்பாளர். அவர் சொன்னதைக் கேட்டு வியப்படைந்த விண்வெளி வீரர்கள், ''இவர் புலவராக இருக்கலாம். ஆனால், மிகச் சிறந்த விஞ்ஞானி ஒருவரால் மட்டுமே இப்படியரு கருத்தை சிந்திக்க இயலும். எங்களுக்குத் தரப்படும் விண்வெளிப் பயிற்சியின்போது, அரிச்சுவடி பாடமே... நீங்கள் இங்கே எழுதிவைத்திருக்கும் இந்தக் கருத்துதான்!'' என்றனர் சிலிர்ப்புடன்!</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>தொடர்ந்து, திருவள்ளுவர் குறித்து அந்தப் பொறுப்பாளர் விவரிக்க, ரஷ்ய வீரர்கள் ஆச்சரியத்துடன் அதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனராம்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>அன்று மேடையில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்தத் திருக்குறளின் கருத்து இதுதான்...</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>நாம் ஈடுபடும் செயலின் விளைவுகள் குறித்து சந்தேகமற்ற தெளிவு நமக்கு இருந்தால், நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சியில் வானமும் வசப்படும்; வெற்றியைப் பெறலாம்!'</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>நன்றி - அ. யாழினி பர்வதம், சென்னை-78

திருக்குறளின் பெருமை – வானம் வசமாகும் !

ஒருமுறை, சென்னைக்கு வந்த ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. விழா மேடையில், திருவள்ளுவரின் திருவுருவப் படத்துடன், திருக்குறளின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக் கருத்தையும் எழுதி வைத்திருந்தார்கள்.

திருவள்ளுவரின் படத்தைக் கண்ட விண்வெளி வீரர்கள், ”யார் இவர்… விஞ்ஞானியா?” என்று கேட்டனர்.

”இல்லை… இவர் ஒரு புலவர்” என்றார் பொறுப்பாளர். அவர் சொன்னதைக் கேட்டு வியப்படைந்த விண்வெளி வீரர்கள், ”இவர் புலவராக இருக்கலாம். ஆனால், மிகச் சிறந்த விஞ்ஞானி ஒருவரால் மட்டுமே இப்படியரு கருத்தை சிந்திக்க இயலும். எங்களுக்குத் தரப்படும் விண்வெளிப் பயிற்சியின்போது, அரிச்சுவடி பாடமே… நீங்கள் இங்கே எழுதிவைத்திருக்கும் இந்தக் கருத்துதான்!” என்றனர் சிலிர்ப்புடன்!

தொடர்ந்து, திருவள்ளுவர் குறித்து அந்தப் பொறுப்பாளர் விவரிக்க, ரஷ்ய வீரர்கள் ஆச்சரியத்துடன் அதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனராம்.

அன்று மேடையில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த அந்தத் திருக்குறளின் கருத்து இதுதான்…

நாம் ஈடுபடும் செயலின் விளைவுகள் குறித்து சந்தேகமற்ற தெளிவு நமக்கு இருந்தால், நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சியில் வானமும் வசப்படும்; வெற்றியைப் பெறலாம்!’

நன்றி – அ. யாழினி பர்வதம், சென்னை-78

—————————————————————————————————————

தமிழர்கள் எதிலே சூரியனை ஆய்வு செய்யப்போனார்கள்..

சங்க இலக்கியமான புறநானூற்றிலே உறையூர் முதுகண்ணன் என்னும் புலவர் இன்றைய விஞ்ஞான உலகம் ஆச்சரியப்படும் வகையில் ஒரு குறிப்பைச் சொல்கிறார்.

சூரியன் ஒரு பாதையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது இவ்வளவு கால எல்லையில் இந்தளவு தூரத்தைக் கடக்கும். அதனால் அதன் வேகத்தைக் கணிக்கக் கூடிதாக இருக்கின்றது. அது செல்லும் வான மண்டலத்தில் ஒரு எல்லை வரை காற்றின் திசை இப்படி இருக்கும். ஈர்ப்புச் சக்தியும் அங்கு உண்டு. அதற்கு மேலே காற்றே இல்லாத அண்ட வெளியும் இருக்கின்றது. அதிலே ஈர்ப்பு விசையும் இல்லை. இதையெல்லாம் நேரே போய்ப் பார்த்து ஆராய்ந்து அறிந்து வந்த வானியல் அறிஞர்களும் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள்.

செஞ் ஞாயிற்றுச் செலவும்
அஞ் ஞாயிற்றுப் பரிப்பும்
பரிப்புச் சூழ்ந்த மண்டிலமும்
வளி திரிதரு திசையும்
வறிது நிலைஇய காயமும்
என்றிவை
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல
என்றும் இனைத்து என்போரும் உளரே

இது உண்மையானால் அந்தத் தமிழர்கள் எதிலே சூரியனை ஆய்வு செய்யப்போனார்கள். நாசா கூட இன்றும் நெருங்க அஞ்சும் சூரியக் கிரகத்தை போய்ப் பார்த்தோம் என்று ஏட்டிலே குறித்து வைத்தால் மட்டும் போதுமா? என்ற கேள்வி எழுகின்றது. அதற்கும் புறநானூறு விடை சொல்கின்றது.

இன்றைய விஞ்ஞானிகள் விண்கலங்களில் தானே விண்வெளியை ஆய்வு செய்கிறார்கள் அந்த விண்கலங்கள் எங்களிடம் அன்றே இருந்தன என்கிறது புறநானூறு. அதிலும் சில விமானிகள் இருந்து செலத்தாமல் தாமே புறக்கட்டளைகளை ஏற்று இயங்கும் தானியங்கி விண்கலங்கள் என்கின்றனர்.

புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பில்
வலவன் ஏவா வான ஊர்தி எய்துப

இதன் பொருளைப் பாருங்கள்! விசும்பு என்றால் ஆகாயம்; வலவன் என்றால் சாரதி; ஏவாத என்றால் இயக்காத; வானவூர்தி என்றால் விமானம். விண்ணிலே விமானி இருந்து இயக்காத விமானம் என்பது தானே கருத்து. இப்படி ஒரு விமானம் இருந்ததா இல்லையா என்பது வேறு விடயம். இப்படி ஒரு சிந்தனை விமானப் பறப்புக்கு அடித்தளம் இட்ட ரைட் சகோதராகள் பிறப்பதற்கு முன்பே புறநானூற்றில் இடம்பெற்று விட்டது என்பது தான் நாம் எண்ணிப்பார்க்க வேண்டியதொன்றாகும். விமானி இல்லாத விமானங்கள் என்று பிரித்துக் காட்டியதால் அதற்கு முதலே விமானிகள் செலுத்தும் விமானங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும்.

“எதிரிகளால் நாடு சூழப்பட்ட போது அன்னப் பறவை போன்ற விமானத்தில் ஏறிப் பலகனியில் இருந்து தப்ப வைக்கப்பட்ட கர்ப்பிணியான அரசி விமானம் விபத்துக்கு உள்ளாகிக் காட்டிலே விழுந்த போது தான் சீவக வழுதியைப் பெற்றெடுத்தாள்” என்று திருத்தக்க தேவரின் “சீவக சிந்தாமணி” சொல்கிறது. பலகணியில் இருந்து புறப்பட்டதால் கெலியாக (Heli) இருக்குமா என்ற கேள்விக்கும் இடம் இருக்கிறது.

கம்பராமாயணத்திலே ஒரு செய்தியைப் பாருங்கள். இராவணன் விமானத்திலே சீதையைக் கவர்ந்து போய்விட்டான். இது புளித்துப் போன செய்தி! இராமரும் தம்பியும் தேடிப் போகிறார்கள். இராவணனின் விமானச் சக்கரங்கள் மண்ணிலே உருண்டு சென்ற அடையாளங்கள் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அதைப் பின்பற்றிச் செல்கிறார்கள். ஆனால் போகப் போக தெளிவாகத் தெரிந்த சக்கரச் சுவடுகள் தெளிவில்லாமல் ஆகி விடுகின்றன. மண்ணிலே பட்டும் படாமலும் தெரிகின்றன. ஒருகட்டத்துக்கு மேல் விமானத்தின் சுவடுகளே இல்லை. ஆம்! விமானம் ஓடுபாதையில் ஓடி வானத்தில் எழுந்து போய்விட்டது.

மண்ணின் மேல்அவன் தேர்சென்ற சுவடு எல்லாம் ஆய்ந்து
விண்ணில் ஓங்கிய ஒருநிலை மெய்யுற வெந்த
புண்ணில் ஊடுஒரு வெல்என மனம்மிகப் புழுங்கி
எண்ணி நாம்இனிச் செய்வது என்ன இளவலே என்றான்.

விமானங்கள் ஓடுபாதையில் ஓடி வேகம் எடுத்து புவியீற்பை முறித்த பின்தான் மேலே எழ முடியும் என்ற விஞ்ஞான விளக்கம் சோழர் காலத்துக் கவிஞனான கம்பனுக்கு எப்படித் தெரிந்து இருந்தது. விமானப் பறப்பை நேரில் கண்டானா? இல்லை அது தொடர்பான ஏடுகள் அந்த அறிவை வழங்கினவா? தாடியும் சடாமுடியும் கொண்டதாகச் சித்தரிக்கப்படும் சங்கப் புலவர் கூட்டத்தில் விமானங்களை வடிவமைக்கும் திறன் தெரிந்த பொறியியலாளரும் இருந்தார்களா என்பதெல்லாம் ஆய்வுக்கு உரிய விடயங்கள்.

இப்படியான வானியல் அறிவுக்கு கணக்கிலும் பௌதீகத்திலும் புவியியலிலும் தமிழன் அறிவு மிக்கவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது உண்மைதானே!

தமிழர்கள் எதிலே சூரியனை ஆய்வு செய்யப்போனார்கள்..</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>சங்க இலக்கியமான புறநானூற்றிலே உறையூர் முதுகண்ணன் என்னும் புலவர் இன்றைய விஞ்ஞான உலகம் ஆச்சரியப்படும் வகையில் ஒரு குறிப்பைச் சொல்கிறார்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>சூரியன் ஒரு பாதையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது இவ்வளவு கால எல்லையில் இந்தளவு தூரத்தைக் கடக்கும். அதனால் அதன் வேகத்தைக் கணிக்கக் கூடிதாக இருக்கின்றது. அது செல்லும் வான மண்டலத்தில் ஒரு எல்லை வரை காற்றின் திசை இப்படி இருக்கும். ஈர்ப்புச் சக்தியும் அங்கு உண்டு. அதற்கு மேலே காற்றே இல்லாத அண்ட வெளியும் இருக்கின்றது. அதிலே ஈர்ப்பு விசையும் இல்லை. இதையெல்லாம் நேரே போய்ப் பார்த்து ஆராய்ந்து அறிந்து வந்த வானியல் அறிஞர்களும் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>செஞ் ஞாயிற்றுச் செலவும்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> அஞ் ஞாயிற்றுப் பரிப்பும்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> பரிப்புச் சூழ்ந்த மண்டிலமும்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> வளி திரிதரு திசையும்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> வறிது நிலைஇய காயமும்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> என்றிவை<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> சென்று அளந்து அறிந்தார் போல<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> என்றும் இனைத்து என்போரும் உளரே</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>இது உண்மையானால் அந்தத் தமிழர்கள் எதிலே சூரியனை ஆய்வு செய்யப்போனார்கள். நாசா கூட இன்றும் நெருங்க அஞ்சும் சூரியக் கிரகத்தை போய்ப் பார்த்தோம் என்று ஏட்டிலே குறித்து வைத்தால் மட்டும் போதுமா? என்ற கேள்வி எழுகின்றது. அதற்கும் புறநானூறு விடை சொல்கின்றது.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>இன்றைய விஞ்ஞானிகள் விண்கலங்களில் தானே விண்வெளியை ஆய்வு செய்கிறார்கள் அந்த விண்கலங்கள் எங்களிடம் அன்றே இருந்தன என்கிறது புறநானூறு. அதிலும் சில விமானிகள் இருந்து செலத்தாமல் தாமே புறக்கட்டளைகளை ஏற்று இயங்கும் தானியங்கி விண்கலங்கள் என்கின்றனர்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பில்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> வலவன் ஏவா வான ஊர்தி எய்துப</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>இதன் பொருளைப் பாருங்கள்! விசும்பு என்றால் ஆகாயம்; வலவன் என்றால் சாரதி; ஏவாத என்றால் இயக்காத; வானவூர்தி என்றால் விமானம். விண்ணிலே விமானி இருந்து இயக்காத விமானம் என்பது தானே கருத்து. இப்படி ஒரு விமானம் இருந்ததா இல்லையா என்பது வேறு விடயம். இப்படி ஒரு சிந்தனை விமானப் பறப்புக்கு அடித்தளம் இட்ட ரைட் சகோதராகள் பிறப்பதற்கு முன்பே புறநானூற்றில் இடம்பெற்று விட்டது என்பது தான் நாம் எண்ணிப்பார்க்க வேண்டியதொன்றாகும். விமானி இல்லாத விமானங்கள் என்று பிரித்துக் காட்டியதால் அதற்கு முதலே விமானிகள் செலுத்தும் விமானங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>"எதிரிகளால் நாடு சூழப்பட்ட போது அன்னப் பறவை போன்ற விமானத்தில் ஏறிப் பலகனியில் இருந்து தப்ப வைக்கப்பட்ட கர்ப்பிணியான அரசி விமானம் விபத்துக்கு உள்ளாகிக் காட்டிலே விழுந்த போது தான் சீவக வழுதியைப் பெற்றெடுத்தாள்" என்று திருத்தக்க தேவரின் "சீவக சிந்தாமணி" சொல்கிறது. பலகணியில் இருந்து புறப்பட்டதால் கெலியாக (Heli) இருக்குமா என்ற கேள்விக்கும் இடம் இருக்கிறது.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>கம்பராமாயணத்திலே ஒரு செய்தியைப் பாருங்கள். இராவணன் விமானத்திலே சீதையைக் கவர்ந்து போய்விட்டான். இது புளித்துப் போன செய்தி! இராமரும் தம்பியும் தேடிப் போகிறார்கள். இராவணனின் விமானச் சக்கரங்கள் மண்ணிலே உருண்டு சென்ற அடையாளங்கள் தெளிவாகத் தெரிகிறது. அதைப் பின்பற்றிச் செல்கிறார்கள். ஆனால் போகப் போக தெளிவாகத் தெரிந்த சக்கரச் சுவடுகள் தெளிவில்லாமல் ஆகி விடுகின்றன. மண்ணிலே பட்டும் படாமலும் தெரிகின்றன. ஒருகட்டத்துக்கு மேல் விமானத்தின் சுவடுகளே இல்லை. ஆம்! விமானம் ஓடுபாதையில் ஓடி வானத்தில் எழுந்து போய்விட்டது.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>மண்ணின் மேல்அவன் தேர்சென்ற சுவடு எல்லாம் ஆய்ந்து<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> விண்ணில் ஓங்கிய ஒருநிலை மெய்யுற வெந்த<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> புண்ணில் ஊடுஒரு வெல்என மனம்மிகப் புழுங்கி<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> எண்ணி நாம்இனிச் செய்வது என்ன இளவலே என்றான்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>விமானங்கள் ஓடுபாதையில் ஓடி வேகம் எடுத்து புவியீற்பை முறித்த பின்தான் மேலே எழ முடியும் என்ற விஞ்ஞான விளக்கம் சோழர் காலத்துக் கவிஞனான கம்பனுக்கு எப்படித் தெரிந்து இருந்தது. விமானப் பறப்பை நேரில் கண்டானா? இல்லை அது தொடர்பான ஏடுகள் அந்த அறிவை வழங்கினவா? தாடியும் சடாமுடியும் கொண்டதாகச் சித்தரிக்கப்படும் சங்கப் புலவர் கூட்டத்தில் விமானங்களை வடிவமைக்கும் திறன் தெரிந்த பொறியியலாளரும் இருந்தார்களா என்பதெல்லாம் ஆய்வுக்கு உரிய விடயங்கள்.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>இப்படியான வானியல் அறிவுக்கு கணக்கிலும் பௌதீகத்திலும் புவியியலிலும் தமிழன் அறிவு மிக்கவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது உண்மைதானே!


http://www.srmuniv.ac.in/tamilperayam/index.html

vor 2 Stunden ·

இந்தியப் பிரதமரை “வணக்கம்’ தெரிவிக்க வைத்த ஜப்பான் தமிழறிஞர் நொபுரூ கராஷிமா.ஜப்பானியத் தமிழறிஞர் நொபுரூ கராஷிமாவுக்கு, டோக்கியோ நகரத்தில் இந்தியப் பிரதமர் “பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கினார். தமிழை நேசிக்கும் அந்த ஜப்பானியர், தள்ளாத வயதில் சக்கர நாற்காலியில் மேடைக்கு அழைத்து வரப்பட்டபோது, இருகரம் கூப்பி “வணக்கம்’ என்று சொன்னதும், பிரதமர் சிரித்துக்கொண்டே அவருக்குத் தமிழில் “வணக்கம்’ தெரிவித்ததும் நெகிழ்ச்சியான நிமிடங்கள். இந்தியப் பிரதமரை அந்நிய மண்ணில் “வணக்கம்’ தெரிவிக்க வைத்தமைக்கே, அந்த மாமனிதருக்கு நாம் ஆயிரம் வணக்கங்கள் தெரிவிக்கலாம். கைதட்டலுக்கு இடையே தனக்கு வழங்கப்பட்ட “பத்மஸ்ரீ’ விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட நொபுரூ கராஷிமா, “நன்றி’ என்று நல்ல தமிழில் கூறியபோது மீண்டும் கைதட்டல். 

நான் கைதட்டவில்லை. டோக்கியோ நகரில் தமிழ் ஒலித்தது கேட்டு, கண்ணீர் மல்க நின்றுவிட்டேன். முனைவர் நொபுரூ கராஷிமா சாதாரண அறிஞர் அல்லர். டோக்கியோ பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர். ஜப்பானிலுள்ள டாய்ஷோ பல்கலைக்கழகத்தின் இந்தியவியல் துறையின் பேராசிரியர். 

சீனக் கடற்கரையோரங்களில் 9 முதல் 13-ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையிலான பல தமிழ்க் கல்வெட்டுகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தவர். “தென்னிந்திய சரித்திரமும் சமுதாயமும்’ என்கிற இவரது புத்தகம் கி.பி. 850-1800 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தைச் சேர்ந்த கல்வெட்டுகளின் ஆராய்ச்சி நூல். 

நம்மிடையே வாழும் தலைசிறந்த உண்மையான தமிழறிஞர்களுள் ஒருவர். தமிழுக்குப் பெருமை சேர்த்த ஜப்பானிய அறிஞரை, இந்தியப் பிரதமரே தேடிப்போய் “பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கி கெளரவிக்கிறார். 

நமது தமிழகத்திலுள்ள தமிழ், ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளில் இது முதற்பக்கச் செய்தியாக வந்திருக்க வேண்டாமா..?! 

தமிழுக்கு நாம் தரும் மரியாதை இதுதானா..?!


பெருமை மிக்க நமது ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்க.
1. அறம் செய விரும்பு / 1. Learn to love virtue.
2. ஆறுவது சினம் / 2. Control anger.
3. இயல்வது கரவேல் / 3. Don’t forget Charity.
4. ஈவது விலக்கேல் / 4. Don’t prevent philanthropy.
5. உடையது விளம்பேல் / 5. Don’t betray confidence.
6. ஊக்கமது கைவிடேல் / 6. Don’t forsake motivation.
7. எண் எழுத்து இகழேல் / 7. Don’t despise learning.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / 8. Don’t freeload.
9. ஐயம் இட்டு உண் / 9. Feed the hungry and then feast.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு / 10. Emulate the great.
11. ஓதுவது ஒழியேல் / 11. Discern the good and learn.
12. ஒளவியம் பேசேல் / 12. Speak no envy.
13. அகம் சுருக்கேல் / 13. Don’t shortchange.
14. கண்டொன்று சொல்லேல் / 14. Don’t flip-flop.
15. ஙப் போல் வளை / 15. Bend to befriend.
16. சனி நீராடு / 16. Shower regularly.
17. ஞயம்பட உரை / 17. Sweeten your speech.
18. இடம்பட வீடு எடேல் / 18. Judiciously space your home.
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / 19. Befriend the best.
20. தந்தை தாய்ப் பேண் / 20. Protect your parents.
21. நன்றி மறவேல் / 21. Don’t forget gratitude.
22. பருவத்தே பயிர் செய் / 22. Husbandry has its season.
23. மண் பறித்து உண்ணேல் / 23. Don’t land-grab.
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / 24. Desist demeaning deeds.
25. அரவம் ஆட்டேல் / 25. Don’t play with snakes.
26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / 26. Cotton bed better for comfort.
27. வஞ்சகம் பேசேல் / 27. Don’t sugar-coat words.
28. அழகு அலாதன செய்யேல் / 28. Detest the disorderly.
29. இளமையில் கல் / 29. Learn when young.
30. அரனை மறவேல் / 30. Cherish charity.
31. அனந்தல் ஆடேல் / 31. Over sleeping is obnoxious.
32. கடிவது மற / 32. Constant anger is corrosive.
33. காப்பது விரதம் / 33. Saving lives superior to fasting.
34. கிழமைப்பட வாழ் / 34. Make wealth beneficial.
35. கீழ்மை அகற்று / 35. Distance from the wicked.
36. குணமது கைவிடேல் / 36. Keep all that are useful.
37. கூடிப் பிரியேல் / 37. Don’t forsake friends.
38. கெடுப்பது ஒழி / 38. Abandon animosity.
39. கேள்வி முயல் / 39. Learn from the learned.
40. கைவினை கரவேல் / 40. Don’t hide knowledge.
41. கொள்ளை விரும்பேல் / 41. Don’t swindle.
42. கோதாட்டு ஒழி / 42. Ban all illegal games.
43. கெளவை அகற்று / 43. Don’t vilify.
44. சக்கர நெறி நில் / 44. Honor your Lands Constitution.
45. சான்றோர் இனத்து இரு / 45. Associate with the noble.
46. சித்திரம் பேசேல் / 46. Stop being paradoxical.
47. சீர்மை மறவேல் / 47. Remember to be righteous.
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / 48. Don’t hurt others feelings.
49. சூது விரும்பேல் / 49. Don’t gamble.
50. செய்வன திருந்தச் செய் / 50. Action with perfection.
51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / 51. Seek out good friends.
52. சையெனத் திரியேல் / 52. Avoid being insulted.
53. சொற் சோர்வு படேல் / 53. Don’t show fatigue in conversation.
54. சோம்பித் திரியேல் / 54. Don’t be a lazybones.
55. தக்கோன் எனத் திரி / 55. Be trustworthy.
56. தானமது விரும்பு / 56. Be kind to the unfortunate.
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / 57. Serve the protector.
58. தீவினை அகற்று / 58. Don’t sin.
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / 59. Don’t attract suffering.
60. தூக்கி வினை செய் / 60. Deliberate every action.
61. தெய்வம் இகழேல் / 61. Don’t defame the divine.
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / 62. Live in unison with your countrymen.
63. தையல் சொல் கேளேல் / 63. Don’t listen to the designing.
64. தொன்மை மறவேல் / 64. Don’t forget your past glory.
65. தோற்பன தொடரேல் / 65. Don’t compete if sure of defeat.
66. நன்மை கடைப்பிடி / 66. Adhere to the beneficial.
67. நாடு ஒப்பன செய் / 67. Do nationally agreeables.
68. நிலையில் பிரியேல் / 68. Don’t depart from good standing.
69. நீர் விளையாடேல் / 69. Don’t jump into a watery grave.
70. நுண்மை நுகரேல் / 70. Don’t over snack.
71. நூல் பல கல் / 71. Read variety of materials.
72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / 72. Grow your own staple.
73. நேர்பட ஒழுகு / 73. Exhibit good manners always.
74. நைவினை நணுகேல் / 74. Don’t involve in destruction.
75. நொய்ய உரையேல் / 75. Don’t dabble in sleaze.
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / 76. Avoid unhealthy lifestyle.
77. பழிப்பன பகரேல் / 77. Speak no vulgarity.
78. பாம்பொடு பழகேல் / 78. Keep away from the vicious.
79. பிழைபடச் சொல்லேல் / 79. Watch out for self incrimination.
80. பீடு பெற நில் / 80. Follow path of honor.
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / 81. Protect your benefactor.
82. பூமி திருத்தி உண் / 82. Cultivate the land and feed.
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / 83. Seek help from the old and wise.
84. பேதைமை அகற்று / 84. Eradicate ignorance.
85. பையலோடு இணங்கேல் / 85. Don’t comply with idiots.
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / 86. Protect and enhance your wealth.
87. போர்த் தொழில் புரியேல் / 87. Don’t encourage war.
88. மனம் தடுமாறேல் / 88. Don’t vacillate.
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / 89. Don’t accommodate your enemy.
90. மிகைபடச் சொல்லேல் / 90. Don’t over dramatize.
91. மீதூண் விரும்பேல் / 91. Don’t be a glutton.
92. முனைமுகத்து நில்லேல் / 92. Don’t join an unjust fight.
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / 93. Don’t agree with the stubborn.
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / 94. Stick with your exemplary wife.
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / 95. Listen to men of quality.
96. மை விழியார் மனை அகல் / 96. Dissociate from the jealous.
97. மொழிவது அற மொழி / 97. Speak with clarity.
98. மோகத்தை முனி / 98. Hate any desire for lust.
99. வல்லமை பேசேல் / 99. Don’t self praise.
100. வாது முற்கூறேல் / 100. Don’t gossip or spread rumor.
101. வித்தை விரும்பு / 101. Long to learn.
102. வீடு பெற நில் / 102. Work for a peaceful life.
103. உத்தமனாய் இரு / 103. Lead exemplary life.
104. ஊருடன் கூடி வாழ் / 104. Live amicably.
105. வெட்டெனப் பேசேல் / 105. Don’t be harsh with words and deeds.
106. வேண்டி வினை செயேல் / 106. Don’t premeditate harm.
107. வைகறைத் துயில் எழு / 107. Be an early-riser.
108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / 108. Never join your enemy.
109. ஓரம் சொல்லேல் / 109. Be impartial in judgement.Aathichoodi ( Tamil Literature ) is a collection of single-line quotations written by Auvaiyar who lived in the 12th century and organized in alphabetical order. All Tamil people share this to the world.
எந்த ராகம் எந்த நோயைக் குணப்படுத்தும் :
ஆகிர் பைரவி …..அஜீரணம், ஹைபர் டென்ஷன் மூட்டு வலி .
பைரவி ………………………. முட்டி மற்றும் முழங்கால் வலி .
சந்திரகௌன்ஸ் ……….. பசியின்மை .
தர்பாரி கானடா ………. தலைவலி .
தீபக் …………………………….. அஜீரணம், பசியின்மை, நெஞ்செரிச்சல், குடற்கற்கள் .
குஜரிகோடி ………………… இருமல், சளி . கபம். மலச்சிக்கல், தலைவலி, மூலம் .
ஜோன்புரி …………………… வாயுக்கோளாறு, பேதி, மலச்சிக்கல் .
ஜெய் ஜெய் வந்தி(துவிஜாவந்தி) … பேதி, தலைவலி, மூட்டுவலி .
மால்கௌன்ஸ் …………. குடல் வாயு .
பூர்விகல்யாணி ………… இரத்தசோகை, டென்ஷன், குடல் எரிச்சல் .
பூர்ய தனஸ்ரீ …………….. இரத்தசோகை .
சோஹானி ……தலைவலி.
வசந்த பஹார் ………….குடற்கற்கள் .
யெமன் கல்யாணி ……. மூட்டுவலி.
Gemeinschaft · 36.810 „Gefällt mir“-Angaben
பெருமை மிக்க நமது ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம். அதிகமாகப் பகிருங்கள். மற்ற இனத்தவர்களிடமும் கொண்டு சேருங்கள்.</p> <p>CLICK "LIKE" and "SHARE"<br /> 1. அறம் செய விரும்பு / 1. Learn to love virtue.<br /> 2. ஆறுவது சினம் / 2. Control anger.<br /> 3. இயல்வது கரவேல் / 3. Don't forget Charity.<br /> 4. ஈவது விலக்கேல் / 4. Don't prevent philanthropy.<br /> 5. உடையது விளம்பேல் / 5. Don't betray confidence.<br /> 6. ஊக்கமது கைவிடேல் / 6. Don't forsake motivation.<br /> 7. எண் எழுத்து இகழேல் / 7. Don't despise learning.<br /> 8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / 8. Don't freeload.<br /> 9. ஐயம் இட்டு உண் / 9. Feed the hungry and then feast.<br /> 10. ஒப்புரவு ஒழுகு / 10. Emulate the great.<br /> 11. ஓதுவது ஒழியேல் / 11. Discern the good and learn.<br /> 12. ஒளவியம் பேசேல் / 12. Speak no envy.<br /> 13. அகம் சுருக்கேல் / 13. Don't shortchange.<br /> 14. கண்டொன்று சொல்லேல் / 14. Don't flip-flop.<br /> 15. ஙப் போல் வளை / 15. Bend to befriend.<br /> 16. சனி நீராடு / 16. Shower regularly.<br /> 17. ஞயம்பட உரை / 17. Sweeten your speech.<br /> 18. இடம்பட வீடு எடேல் / 18. Judiciously space your home.<br /> 19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / 19. Befriend the best.<br /> 20. தந்தை தாய்ப் பேண் / 20. Protect your parents.<br /> 21. நன்றி மறவேல் / 21. Don't forget gratitude.<br /> 22. பருவத்தே பயிர் செய் / 22. Husbandry has its season.<br /> 23. மண் பறித்து உண்ணேல் / 23. Don't land-grab.<br /> 24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / 24. Desist demeaning deeds.<br /> 25. அரவம் ஆட்டேல் / 25. Don't play with snakes.<br /> 26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / 26. Cotton bed better for comfort.<br /> 27. வஞ்சகம் பேசேல் / 27. Don't sugar-coat words.<br /> 28. அழகு அலாதன செய்யேல் / 28. Detest the disorderly.<br /> 29. இளமையில் கல் / 29. Learn when young.<br /> 30. அரனை மறவேல் / 30. Cherish charity.<br /> 31. அனந்தல் ஆடேல் / 31. Over sleeping is obnoxious.<br /> 32. கடிவது மற / 32. Constant anger is corrosive.<br /> 33. காப்பது விரதம் / 33. Saving lives superior to fasting.<br /> 34. கிழமைப்பட வாழ் / 34. Make wealth beneficial.<br /> 35. கீழ்மை அகற்று / 35. Distance from the wicked.<br /> 36. குணமது கைவிடேல் / 36. Keep all that are useful.<br /> 37. கூடிப் பிரியேல் / 37. Don't forsake friends.<br /> 38. கெடுப்பது ஒழி / 38. Abandon animosity.<br /> 39. கேள்வி முயல் / 39. Learn from the learned.<br /> 40. கைவினை கரவேல் / 40. Don't hide knowledge.<br /> 41. கொள்ளை விரும்பேல் / 41. Don't swindle.<br /> 42. கோதாட்டு ஒழி / 42. Ban all illegal games.<br /> 43. கெளவை அகற்று / 43. Don't vilify.<br /> 44. சக்கர நெறி நில் / 44. Honor your Lands Constitution.<br /> 45. சான்றோர் இனத்து இரு / 45. Associate with the noble.<br /> 46. சித்திரம் பேசேல் / 46. Stop being paradoxical.<br /> 47. சீர்மை மறவேல் / 47. Remember to be righteous.<br /> 48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / 48. Don't hurt others feelings.<br /> 49. சூது விரும்பேல் / 49. Don't gamble.<br /> 50. செய்வன திருந்தச் செய் / 50. Action with perfection.<br /> 51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / 51. Seek out good friends.<br /> 52. சையெனத் திரியேல் / 52. Avoid being insulted.<br /> 53. சொற் சோர்வு படேல் / 53. Don't show fatigue in conversation.<br /> 54. சோம்பித் திரியேல் / 54. Don't be a lazybones.<br /> 55. தக்கோன் எனத் திரி / 55. Be trustworthy.<br /> 56. தானமது விரும்பு / 56. Be kind to the unfortunate.<br /> 57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / 57. Serve the protector.<br /> 58. தீவினை அகற்று / 58. Don't sin.<br /> 59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / 59. Don't attract suffering.<br /> 60. தூக்கி வினை செய் / 60. Deliberate every action.<br /> 61. தெய்வம் இகழேல் / 61. Don't defame the divine.<br /> 62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / 62. Live in unison with your countrymen.<br /> 63. தையல் சொல் கேளேல் / 63. Don't listen to the designing.<br /> 64. தொன்மை மறவேல் / 64. Don't forget your past glory.<br /> 65. தோற்பன தொடரேல் / 65. Don't compete if sure of defeat.<br /> 66. நன்மை கடைப்பிடி / 66. Adhere to the beneficial.<br /> 67. நாடு ஒப்பன செய் / 67. Do nationally agreeables.<br /> 68. நிலையில் பிரியேல் / 68. Don't depart from good standing.<br /> 69. நீர் விளையாடேல் / 69. Don't jump into a watery grave.<br /> 70. நுண்மை நுகரேல் / 70. Don't over snack.<br /> 71. நூல் பல கல் / 71. Read variety of materials.<br /> 72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / 72. Grow your own staple.<br /> 73. நேர்பட ஒழுகு / 73. Exhibit good manners always.<br /> 74. நைவினை நணுகேல் / 74. Don't involve in destruction.<br /> 75. நொய்ய உரையேல் / 75. Don't dabble in sleaze.<br /> 76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / 76. Avoid unhealthy lifestyle.<br /> 77. பழிப்பன பகரேல் / 77. Speak no vulgarity.<br /> 78. பாம்பொடு பழகேல் / 78. Keep away from the vicious.<br /> 79. பிழைபடச் சொல்லேல் / 79. Watch out for self incrimination.<br /> 80. பீடு பெற நில் / 80. Follow path of honor.<br /> 81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / 81. Protect your benefactor.<br /> 82. பூமி திருத்தி உண் / 82. Cultivate the land and feed.<br /> 83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / 83. Seek help from the old and wise.<br /> 84. பேதைமை அகற்று / 84. Eradicate ignorance.<br /> 85. பையலோடு இணங்கேல் / 85. Don't comply with idiots.<br /> 86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / 86. Protect and enhance your wealth.<br /> 87. போர்த் தொழில் புரியேல் / 87. Don't encourage war.<br /> 88. மனம் தடுமாறேல் / 88. Don't vacillate.<br /> 89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / 89. Don't accommodate your enemy.<br /> 90. மிகைபடச் சொல்லேல் / 90. Don't over dramatize.<br /> 91. மீதூண் விரும்பேல் / 91. Don't be a glutton.<br /> 92. முனைமுகத்து நில்லேல் / 92. Don't join an unjust fight.<br /> 93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / 93. Don't agree with the stubborn.<br /> 94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / 94. Stick with your exemplary wife.<br /> 95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / 95. Listen to men of quality.<br /> 96. மை விழியார் மனை அகல் / 96. Dissociate from the jealous.<br /> 97. மொழிவது அற மொழி / 97. Speak with clarity.<br /> 98. மோகத்தை முனி / 98. Hate any desire for lust.<br /> 99. வல்லமை பேசேல் / 99. Don't self praise.<br /> 100. வாது முற்கூறேல் / 100. Don't gossip or spread rumor.<br /> 101. வித்தை விரும்பு / 101. Long to learn.<br /> 102. வீடு பெற நில் / 102. Work for a peaceful life.<br /> 103. உத்தமனாய் இரு / 103. Lead exemplary life.<br /> 104. ஊருடன் கூடி வாழ் / 104. Live amicably.<br /> 105. வெட்டெனப் பேசேல் / 105. Don't be harsh with words and deeds.<br /> 106. வேண்டி வினை செயேல் / 106. Don't premeditate harm.<br /> 107. வைகறைத் துயில் எழு / 107. Be an early-riser.<br /> 108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / 108. Never join your enemy.<br /> 109. ஓரம் சொல்லேல் / 109. Be impartial in judgement.</p> <p>Aathichoodi ( Tamil Literature ) is a collection of single-line quotations written by Auvaiyar who lived in the 12th century and organized in alphabetical order. All Tamil people share this to the world.

பெருமை மிக்க நமது ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம். அதிகமாகப் பகிருங்கள். மற்ற இனத்தவர்களிடமும் கொண்டு சேருங்கள்.

CLICK “LIKE” and “SHARE”
1. அறம் செய விரும்பு / 1. Learn to love virtue.
2. ஆறுவது சினம் / 2. Control anger.
3. இயல்வது கரவேல் / 3. Don’t forget Charity.
4. ஈவது விலக்கேல் / 4. Don’t prevent philanthropy.
5. உடையது விளம்பேல் / 5. Don’t betray confidence.
6. ஊக்கமது கைவிடேல் / 6. Don’t forsake motivation.
7. எண் எழுத்து இகழேல் / 7. Don’t despise learning.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / 8. Don’t freeload.
9. ஐயம் இட்டு உண் / 9. Feed the hungry and then feast.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு / 10. Emulate the great.
11. ஓதுவது ஒழியேல் / 11. Discern the good and learn.
12. ஒளவியம் பேசேல் / 12. Speak no envy.
13. அகம் சுருக்கேல் / 13. Don’t shortchange.
14. கண்டொன்று சொல்லேல் / 14. Don’t flip-flop.
15. ஙப் போல் வளை / 15. Bend to befriend.
16. சனி நீராடு / 16. Shower regularly.
17. ஞயம்பட உரை / 17. Sweeten your speech.
18. இடம்பட வீடு எடேல் / 18. Judiciously space your home.
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / 19. Befriend the best.
20. தந்தை தாய்ப் பேண் / 20. Protect your parents.
21. நன்றி மறவேல் / 21. Don’t forget gratitude.
22. பருவத்தே பயிர் செய் / 22. Husbandry has its season.
23. மண் பறித்து உண்ணேல் / 23. Don’t land-grab.
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / 24. Desist demeaning deeds.
25. அரவம் ஆட்டேல் / 25. Don’t play with snakes.
26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / 26. Cotton bed better for comfort.
27. வஞ்சகம் பேசேல் / 27. Don’t sugar-coat words.
28. அழகு அலாதன செய்யேல் / 28. Detest the disorderly.
29. இளமையில் கல் / 29. Learn when young.
30. அரனை மறவேல் / 30. Cherish charity.
31. அனந்தல் ஆடேல் / 31. Over sleeping is obnoxious.
32. கடிவது மற / 32. Constant anger is corrosive.
33. காப்பது விரதம் / 33. Saving lives superior to fasting.
34. கிழமைப்பட வாழ் / 34. Make wealth beneficial.
35. கீழ்மை அகற்று / 35. Distance from the wicked.
36. குணமது கைவிடேல் / 36. Keep all that are useful.
37. கூடிப் பிரியேல் / 37. Don’t forsake friends.
38. கெடுப்பது ஒழி / 38. Abandon animosity.
39. கேள்வி முயல் / 39. Learn from the learned.
40. கைவினை கரவேல் / 40. Don’t hide knowledge.
41. கொள்ளை விரும்பேல் / 41. Don’t swindle.
42. கோதாட்டு ஒழி / 42. Ban all illegal games.
43. கெளவை அகற்று / 43. Don’t vilify.
44. சக்கர நெறி நில் / 44. Honor your Lands Constitution.
45. சான்றோர் இனத்து இரு / 45. Associate with the noble.
46. சித்திரம் பேசேல் / 46. Stop being paradoxical.
47. சீர்மை மறவேல் / 47. Remember to be righteous.
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / 48. Don’t hurt others feelings.
49. சூது விரும்பேல் / 49. Don’t gamble.
50. செய்வன திருந்தச் செய் / 50. Action with perfection.
51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / 51. Seek out good friends.
52. சையெனத் திரியேல் / 52. Avoid being insulted.
53. சொற் சோர்வு படேல் / 53. Don’t show fatigue in conversation.
54. சோம்பித் திரியேல் / 54. Don’t be a lazybones.
55. தக்கோன் எனத் திரி / 55. Be trustworthy.
56. தானமது விரும்பு / 56. Be kind to the unfortunate.
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / 57. Serve the protector.
58. தீவினை அகற்று / 58. Don’t sin.
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / 59. Don’t attract suffering.
60. தூக்கி வினை செய் / 60. Deliberate every action.
61. தெய்வம் இகழேல் / 61. Don’t defame the divine.
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / 62. Live in unison with your countrymen.
63. தையல் சொல் கேளேல் / 63. Don’t listen to the designing.
64. தொன்மை மறவேல் / 64. Don’t forget your past glory.
65. தோற்பன தொடரேல் / 65. Don’t compete if sure of defeat.
66. நன்மை கடைப்பிடி / 66. Adhere to the beneficial.
67. நாடு ஒப்பன செய் / 67. Do nationally agreeables.
68. நிலையில் பிரியேல் / 68. Don’t depart from good standing.
69. நீர் விளையாடேல் / 69. Don’t jump into a watery grave.
70. நுண்மை நுகரேல் / 70. Don’t over snack.
71. நூல் பல கல் / 71. Read variety of materials.
72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / 72. Grow your own staple.
73. நேர்பட ஒழுகு / 73. Exhibit good manners always.
74. நைவினை நணுகேல் / 74. Don’t involve in destruction.
75. நொய்ய உரையேல் / 75. Don’t dabble in sleaze.
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / 76. Avoid unhealthy lifestyle.
77. பழிப்பன பகரேல் / 77. Speak no vulgarity.
78. பாம்பொடு பழகேல் / 78. Keep away from the vicious.
79. பிழைபடச் சொல்லேல் / 79. Watch out for self incrimination.
80. பீடு பெற நில் / 80. Follow path of honor.
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / 81. Protect your benefactor.
82. பூமி திருத்தி உண் / 82. Cultivate the land and feed.
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / 83. Seek help from the old and wise.
84. பேதைமை அகற்று / 84. Eradicate ignorance.
85. பையலோடு இணங்கேல் / 85. Don’t comply with idiots.
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / 86. Protect and enhance your wealth.
87. போர்த் தொழில் புரியேல் / 87. Don’t encourage war.
88. மனம் தடுமாறேல் / 88. Don’t vacillate.
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / 89. Don’t accommodate your enemy.
90. மிகைபடச் சொல்லேல் / 90. Don’t over dramatize.
91. மீதூண் விரும்பேல் / 91. Don’t be a glutton.
92. முனைமுகத்து நில்லேல் / 92. Don’t join an unjust fight.
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / 93. Don’t agree with the stubborn.
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / 94. Stick with your exemplary wife.
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / 95. Listen to men of quality.
96. மை விழியார் மனை அகல் / 96. Dissociate from the jealous.
97. மொழிவது அற மொழி / 97. Speak with clarity.
98. மோகத்தை முனி / 98. Hate any desire for lust.
99. வல்லமை பேசேல் / 99. Don’t self praise.
100. வாது முற்கூறேல் / 100. Don’t gossip or spread rumor.
101. வித்தை விரும்பு / 101. Long to learn.
102. வீடு பெற நில் / 102. Work for a peaceful life.
103. உத்தமனாய் இரு / 103. Lead exemplary life.
104. ஊருடன் கூடி வாழ் / 104. Live amicably.
105. வெட்டெனப் பேசேல் / 105. Don’t be harsh with words and deeds.
106. வேண்டி வினை செயேல் / 106. Don’t premeditate harm.
107. வைகறைத் துயில் எழு / 107. Be an early-riser.
108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / 108. Never join your enemy.
109. ஓரம் சொல்லேல் / 109. Be impartial in judgement.

Aathichoodi ( Tamil Literature ) is a collection of single-line quotations written by Auvaiyar who lived in the 12th century and organized in alphabetical order. All Tamil people share this to the world.

யாதும் ஊரே,யாவரும் கேளிர்;
-எல்லா ஊரும் எங்கள் ஊர்தான், எல்லோரும் எங்கள் உறவுகள் தான்;தீதும், நன்றும், பிறர் தர வாரா;
-தீயது, நல்லது என்பவை பிறர் தந்து வருபவை இல்லை;

நோதலும், தணிதலும், அவற்றோர் அன்ன;
-துன்பமும், அதன் தீர்வும் கூட அதுபோல் தான்.
சாதலும் புதுவது அன்றே! வாழ்தல்
-செத்துப் போவது ஒன்றும் புதியது இல்லை.இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே! முனிவின்
-வாழ்க்கை இனியது என்று சொல்லி மகிழ்ச்சிப் படுவதும் தவறு.இன்னாது என்றலும் இலமே! மின்னொடு
-மாறி, வாழ்க்கையில் இருந்து விலகி ஏற்கும் துறவு கொடியது என்று சொல்லுவதும் தவறு;வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது,
-வானம், மின்னல் வெட்டும் மழையாய் குளிர்ந்த துளிகளைப் பெய்ய,கல்பொருது இரங்கும், மல்லல் பேர்யாற்று
-கல், மண் ஆகியவற்றைப் புரட்டிக் கொண்டு இறங்கி, பெருகி வரும் ஆற்று நீரில் சிக்கி,நீர்வழிப் படூஉம் புனை போல், ஆருயிர்
-அதன் தடத்திலே போகும் புனையைப் [மிதவை (அ) சிறு படகு] போல, அரிய உயிரியக்கம் ஆனதுமுறைவழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்
-முன்னர் இட்ட முறைவழியே போகத் தான் செய்யும் (நியதி வழிப் படும்) என்று வாழ்க்கையின் திறம் அறிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள்.காட்சியில் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியில்
-அந்த காட்சியில் நாங்கள் தெளிந்தோம் ஆகையால், [இந்தப் பேருண்மையைக் கண்டு அனுபவத்தால் தெளிவு பெற்றோம் ஆகையால்]பெரியோரை வியத்தலும் இலமே!
-பெரியவர்களைக் கண்டு வியத்தலும் தவறு; [அறிவிலோ செல்வத்திலோ பிறப்பிலோ நம்மை விடவும் மேலானவரைக் கண்டு போற்றித் துதித்தலும் செய்யோம்.]சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே!
-சிறியவர்களை இகழ்தல் அதனிலும் தவறு. [நம்மை விடவும் கீழானவரைக் கண்டு சிறுமையாய் நடத்துதலை எண்ணவும் மாட்டோம்.]
யாதும் ஊரே,யாவரும் கேளிர்;<br /><br /><br /><br /> -எல்லா ஊரும் எங்கள் ஊர்தான், எல்லோரும் எங்கள் உறவுகள் தான்;</p><br /><br /><br /> <p>தீதும், நன்றும், பிறர் தர வாரா;<br /><br /><br /><br /> -தீயது, நல்லது என்பவை பிறர் தந்து வருபவை இல்லை;</p><br /><br /><br /> <p>நோதலும், தணிதலும், அவற்றோர் அன்ன;<br /><br /><br /><br /> -துன்பமும், அதன் தீர்வும் கூட அதுபோல் தான்.</p><br /><br /><br /> <p>சாதலும் புதுவது அன்றே! வாழ்தல்<br /><br /><br /><br /> -செத்துப் போவது ஒன்றும் புதியது இல்லை.</p><br /><br /><br /> <p>இனிது என மகிழ்ந்தன்றும் இலமே! முனிவின்<br /><br /><br /><br /> -வாழ்க்கை இனியது என்று சொல்லி மகிழ்ச்சிப் படுவதும் தவறு.</p><br /><br /><br /> <p>இன்னாது என்றலும் இலமே! மின்னொடு<br /><br /><br /><br /> -மாறி, வாழ்க்கையில் இருந்து விலகி ஏற்கும் துறவு கொடியது என்று சொல்லுவதும் தவறு;</p><br /><br /><br /> <p>வானம் தண் துளி தலைஇ ஆனாது,<br /><br /><br /><br /> -வானம், மின்னல் வெட்டும் மழையாய் குளிர்ந்த துளிகளைப் பெய்ய,</p><br /><br /><br /> <p>கல்பொருது இரங்கும், மல்லல் பேர்யாற்று<br /><br /><br /><br /> -கல், மண் ஆகியவற்றைப் புரட்டிக் கொண்டு இறங்கி, பெருகி வரும் ஆற்று நீரில் சிக்கி,</p><br /><br /><br /> <p>நீர்வழிப் படூஉம் புனை போல், ஆருயிர்<br /><br /><br /><br /> -அதன் தடத்திலே போகும் புனையைப் [மிதவை (அ) சிறு படகு] போல, அரிய உயிரியக்கம் ஆனது</p><br /><br /><br /> <p>முறைவழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்<br /><br /><br /><br /> -முன்னர் இட்ட முறைவழியே போகத் தான் செய்யும் (நியதி வழிப் படும்) என்று வாழ்க்கையின் திறம் அறிந்தவர்கள் சொல்லுவார்கள்.</p><br /><br /><br /> <p>காட்சியில் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியில்<br /><br /><br /><br /> -அந்த காட்சியில் நாங்கள் தெளிந்தோம் ஆகையால், [இந்தப் பேருண்மையைக் கண்டு அனுபவத்தால் தெளிவு பெற்றோம் ஆகையால்]</p><br /><br /><br /> <p>பெரியோரை வியத்தலும் இலமே!<br /><br /><br /><br /> -பெரியவர்களைக் கண்டு வியத்தலும் தவறு; [அறிவிலோ செல்வத்திலோ பிறப்பிலோ நம்மை விடவும் மேலானவரைக் கண்டு போற்றித் துதித்தலும் செய்யோம்.]</p><br /><br /><br /> <p>சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே!<br /><br /><br /><br /> -சிறியவர்களை இகழ்தல் அதனிலும் தவறு. [நம்மை விடவும் கீழானவரைக் கண்டு சிறுமையாய் நடத்துதலை எண்ணவும் மாட்டோம்.]

திருக்குறள் – அறிந்திராத தகவல்கள் பகிர்வு : திருக்குறள் முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு-1812 திருக்குறளின் முதல் பெயர்- முப்பால்
திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள்- 133
திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-380
திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-700
திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-250
திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள்-1330
திருக்குறள் அகரத்தில் தொடங்கி னகரத்தில் முடிகிறது.
திருக்குறளில் உள்ள சொற்கள்-14,000
திருக்குறளில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள்- 42,194
திருக்குறளில் தமிழ் எழுத்துக்கள் 247-இல், 37 எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம் பெறவில்லை
திருக்குறளில் இடம்பெறும் இருமலர்கள்-அனிச்சம், குவளை
திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம்- நெருஞ்சிப்பழம்
திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை- குன்றிமணி
திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து-ஒள
திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம்- குறிப்பறிதல்
திருக்குறளில் இடம்பெற்ற இரண்டு மரங்கள்- பனை, மூங்கில்
திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட (1705) ஒரெஎழுத்து-னி
திருக்குறளில் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு எழுத்துக்கள்-ளீ,ங
திருக்குறளில் இடம்பெறாத இரு சொற்கள்- தமிழ், கடவுள்
திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர்- தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர் . திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர்-மணக்குடவர்
திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர்- ஜி.யு,போப்
திருக்குறளை உரையாசிரியர்களுள் 10-வது உரையாசிரியர்-பரிமேலழகர்
திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண்- ஒன்பது.
திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.
எழுபது கோடி என்ற சொல் ஒரே ஒரு குறளில் இடம்பெற்றுள்ளது.
ஏழு என்ற சொல் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.
திருக்குறள் இதுவரை 26 மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது.
திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் 40 பேர் மொழிபெயர்த்துள்ளனர்
திருக்குறள் நரிக்குறவர் பேசும் வக்போலி மொழியிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

சில பயனுள்ள இனையத்தளங்கள்!

சான்றிதழ்கள்

1) பட்டா / சிட்டா அடங்கல்
http://taluk.tn.nic.in/edistrict_certificate/land/chitta_ta.html?lan=ta

2) அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
http://taluk.tn.nic.in/eservicesnew/land/areg_ta.html?lan=ta

3) வில்லங்க சான்றிதழ்
http://www.tnreginet.net/igr/webAppln/EC.asp?tams=0

4) பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்
http://www.tn.gov.in/appforms/birth.pdf

http://www.tn.gov.in/appforms/death.pdf

5) சாதி சான்றிதழ் / வாரிசு சான்றிதழ்
http://www.tn.gov.in/appforms/cert-community.pdf

6) இருப்பிட மற்றும் வருமான சான்றிதழ்
http://www.tn.gov.in/appforms/cert-income.pdf

C. E-டிக்கெட் முன் பதிவு

1) ரயில் மற்றும் பஸ் பயண சீட்டு
http://tnstc.ticketcounters.in/TNSTCOnline/

http://www.irctc.co.in/

http://www.yatra.com/

http://www.redbus.in/

2) விமான பயண சீட்டு
http://www.cleartrip.com/

http://www.makemytrip.com/

http://www.ezeego1.co.in/

D. E-Payments (Online)

1) BSNL தொலைபேசி மற்றும் Mobile Bill கட்டணம் செலுத்தும் வசதி
http://portal.bsnl.in/portal/aspxfiles/login.aspx

2) Mobile ரீ- சார்ஜ் மற்றும் டாப் அப் செய்யும் வசதி
https://www.oximall.com/

http://www.rechargeitnow.com/

http://www.itzcash.com/

3) E.B. Bill கட்டணம் செலுத்தும் வசதி
http://www.itzcash.com/

https://www.oximall.com/

http://www.rechargeitnow.com/

4) NEFT / RTGS மூலம் பிறர் ACCOUNT ‘க்கு பணம் மாற்றும் வசதி

5) E-Payment செய்து வேண்டிய பொருள் வாங்கும் வசதி
http://www.ebay.co.in/

http://shopping.indiatimes.com/

http://shopping.rediff.com/shopping/index.html

6) Share Market – பங்குச் சந்தையில் On-Line வணிகம் செய்யும் வசதி
http://www.icicidirect.com/

http://www.hdfcsec.com/

http://www.religareonline.com/

http://www.kotaksecurities.com/

http://www.sharekhan.com/

E. கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த சேவைகள் (Online)

1) மாணவர்கள் மேற்படிப்புக்கான வங்கிக் கடன் விவரங்கள் மற்றும் விண்ணப்பங்கள்
https://www.sbi.co.in/user.htm?action=viewsection&lang=0&id=0%2C1%2C20%2C118

http://www.indianbank.in/education.php

http://www.iob.in/vidya_jyothi.aspx

http://www.bankofindia.com/eduloans1.aspx

http://www.bankofbaroda.com/pfs/eduloans.asp

http://www.axisbank.com/personal/loans/studypower/Education-Loan.asp

http://www.hdfcbank.com/personal/loans/educational_loan/el_indian/el_indian.htm

2) பள்ளி மற்றும் கல்லூரி தேர்வு முடிவு / மதிப்பெண் பற்றிய தகவல் அறிந்துக் கொள்ளும் வசதி
http://www.tn.gov.in/dge/

http://www.tnresults.nic.in/

http://www.dge1.tn.nic.in/

http://www.dge2.tn.nic.in/

http://www.Pallikalvi.in/

http://www.results.southindia.com/

http://www.chennaionline.com/results

3) சமச்சீர் கல்வி பாட புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்ய
http://www.tn.gov.in/dge

4) இனையதளங்கள் மூலமாக 10th, 12th Std பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வசதி
http://www.classteacher.com/

http://www.lampsglow.com/

http://www.classontheweb.com/

http://www.edurite.com/

http://www.cbse.com/

5) 10th & 12th வகுப்பிற்கான அரசு தேர்வு மாதிரி கேள்வி தாள்கள் மற்றும் பாடங்களை படிக்க அல்லது பதிவிறக்கம் செய்ய
http://www.kalvisolai.com/

6) UPSC/ TNPSC/ BSRB / RRB / TRB க்கான பயிற்சி, தேர்வு மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் அறிந்துக் கொள்ளும் வசதி
http://www.tnpsc.gov.in/

http://www.upsc.gov.in/

http://upscportal.com/civilservices/

http://www.iba.org.in/

http://www.rrcb.gov.in/

http://trb.tn.nic.in/

7) உள் நாடு மற்றும் உலக நாடுகளில் வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய தகவல் அறிந்துக் கொள்ளும் வசதி, பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கும் வசதி
http://www.employmentnews.gov.in/

http://www.omcmanpower.com/

http://www.naukri.com/

http://www.monster.com/
.இந்திய ராணுவத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் அறிய
http://www.ssbrectt.gov.in/

http://bsf.nic.in/en/career.html

http://indianarmy.nic.in/

9) இந்திய கப்பல் படையில் பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் அறிய
http://nausena-bharti.nic.in/

10) Face to Face chat / Interview நேர்காணல் செய்யும் வசதி
http://www.skype.com/

http://www.gmail.com/

http://www.yahoochat.com/

http://www.meebo.com/

F. கணினி பயிற்சிகள் (Online)

1) அடிப்படை கணினி பயிற்சி
http://www.homeandlearn.co.uk/

http://www.intelligentedu.com/

http://www.ehow.com/about_6133736_online-basic-computer-training.html

2) சிறார்களுக்கு கணினி பயிற்சி
http://www.ehow.com/video_5846782_basic-computer-training-children.html

3) இ – விளையாட்டுக்கள்
http://www.zapak.com/

http://www.miniclip.com/

http://www.pogo.com/

http://www.freeonlinegames.com/

http://www.roundgames.com/

4) ப்ரௌசிங், இ-மெயில், சாட்டிங், வெப் கான்ஃபெரென்ஸ், தகவல் தேடுதள்
http://www.google.com/

http://www.wikipedia.com/

http://www.hotmail.com/

http://www.yahoo.com/

http://www.ebuddy.com/

http://www.skype.com/

G. பொது சேவைகள் (Online)

1) தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்
http://rti.gov.in/

http://www.rtiindia.org/forum/content/

http://rti.india.gov.in/

http://www.rti.org/

2) சுற்றுலா மற்றும் முக்கிய தலங்கள் பற்றிய தகவல் பெறும் வசதி
http://www.incredibleindia.org/

http://www.india-tourism.com/

http://www.theashokgroup.com/

http://www.smartindiaonline.com/

3) திருமணம் புரிய விரும்புவோர் இணையதளங்கள் மூலமாக பதிவு செய்து தங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேடி தேர்வு செய்யும் வசதி
http://www.tamilmatrimony.com/

http://kalyanamalai.net/

http://www.bharatmatrimony.com/

http://www.shaadi.com/

4) குழந்தைகளுக்கான தமிழ் பெயர்களை அர்த்ததோடு பார்க்கவும் மற்றும் தமிழ் அகராதி, தமிழ் புத்தகங்களை பார்க்க மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்ய
http://www.tamilcube.com/

5) ஜாதகம் மற்றும் ராசிபலனை அறிந்துக் கொள்ள
http://www.koodal.com/

http://freehoroscopesonline.in/horoscope.php

6) இனையதளம் மூலமாக இந்தியாவில் எந்த ஒரு மொபைலுக்கும் இலவசமாக SMS அனுப்பும் வசதி
http://www.way2sms.com/

7) இனையதளம் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான VIDEO படங்களை தேடி கண்டு மகிழலாம்
http://www.youtube.com/
இனையதளம் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான தொழில் / வர்த்தகம் மற்றும் ஸ்தாபனங்கின் முகவரி / தொலைபேசி தகவல்கலை இலவசமாக தேடி தெரிந்து கொள்ளலாம்
http://www.justdial.com/

9) இனையதளம் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான மொழியில் தினசரி / வார நாளிதல்களை இலவசமாக வாசித்து செய்திகளை அறியலாம்
http://www.dinamalar.com/

http://www.dinamani.com/

http://www.dailythanthi.com/

http://www.tamilnewspaper.net/

http://www.vikatan.com/

http://www.puthiyathalaimurai.com/

http://www.nakkheeran.in/

10) இனையதளம் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளை நேரலையாக இலவசமாக கண்டு மகிழலாம்
http://puthiyathalaimurai.tv/new/

http://www.bbc.co.uk/

11) SPEED POST மூலமாக நீங்கள் அனுப்பும் தபால்களை இந்திய தபால் துறையின் இனையதளம் மூலமாக தபால் சேர்ந்த விவரம் அறியலாம்
http://services.ptcmysore.gov.in/Speednettracking/Track.aspx

12) இந்திய தபால் துறையின் INTERNATIONAL SPEED POST / ELECRTONIC MONEY ORDER / REGISTERED POST / EXPRESS PARCEL / E-VPP சேவைகளை தபால் துறையின் இனையதளம் மூலமாக விவரம் அறியலாம்.
http://www.indiapost.gov.in/tracking.aspx

H. மென்பொருள் (Software) பதிவிறக்கம் செய்ய

1) இனையதளம் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான மென்பொறுளை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து உபயோகிக்கலாம்
http://www.filehippo.com/

I. வணிகம் (Economy)

1) தமிழ் நாட்டின் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை விவரம் அறியலாம்
http://www.goldenchennai.com/

http://www.rates.goldenchennai.com/

http://www.bullionrates.in/p/live-bullion-rates.html

2) வெளிநாட்டின் பணமதிப்புக்கு இந்திய ரூபாயின் அன்றைய மாற்றத்தக்க மதிப்பை அறியலாம்
http://www.gocurrency.com/

http://www.xe.com/

H. அரசு சார்ந்த விண்ணப்ப படிவங்கள் (Online)

1) பாஸ்போர்ட் விண்ணப்பம்
http://www.passport.gov.in/

2) பட்டதாரிகள் அரசு வேலைவாய்ப்பிற்கு பதிவு செய்ய
http://www.tn.gov.in/services/employment.html

J. அரசு நலத் திட்ட படிவங்கள் (Online)

1) குடும்ப அட்டை
http://www.tn.gov.in/appforms/ration.pdf

2) மகளிர் சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் வங்கிக் கடன் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்
http://www.tn.gov.in/tamiltngov/appforms/socialwelfare/wses_bankloan_form.pdf

3) பெண்கள் திருமணத்திற்கு கோரப்படும் உதவித் தொகை விண்ணப்பம் மற்றும் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம்
http://www.tn.gov.in/tamiltngov/appforms/socialwelfare/socialwelfareschemes.pdf

4) நலிந்தோர் குடும்ப நல நிதியுதவி பெருவதற்கான மனு
http://www.tn.gov.in/tamiltngov/appforms/pdf-drs.pdf

5) ஆதரவற்ற முதியோர் / விதவைகள் / கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் / உடல் ஊனமுற்றோர் உதவி தொகைக்கான மனு
http://www.tn.gov.in/tamiltngov/appforms/pdf-oap.pdf

http://www.tn.gov.in/schemes/swnmp/social_security_net.pdf

6) புல எல்லை அளந்து அத்து காட்டக் கோருவதற்கான விண்ணப்பம்
http://www.tn.gov.in/tamiltngov/appforms/pdf-boundary.pdf

7) திருமணப்பதிவிற்கான குறிப்பாவணம் மற்றும் விண்ணப்ப படிவம்
http://www.tnreginet.net/english/Applforms/appln3.doc

http://www.tnreginet.net/english/Applforms/compulsory_marriage/Comp_Marriage_Application_Tamil.pdf
பட்டா பதிவு மாற்றம் கோருவதற்கான விண்ணப்ப படிவம் – சாதாரண பெயர் மாற்றம் / உட்பிரிவு மாற்றம்
http://www.tn.gov.in/tamiltngov/appforms/pdf-patta-transfer.pdf

K. விவசாய சந்தை சேவைகள் (Online)

1) தேசிய அளவிலான விற்பனை நிலவரம்
http://agmarknet.nic.in/

2) பதிவு செய்து தினசரி சந்தை விலைகளை பெறும் வசதி
http://indg.in/agriculture/e2030aci-nya2039-aea3153oiTM-moo2039/

3) தோட்டப்பயிரகளின் சந்தை நிலவரம்
http://nhb.gov.in/OnlineClient/categorywiseallvarietyreport.aspx

4) முக்கிய வியாபாரிகள் பற்றிய விவரம்
http://indg.in/agriculture/major-traders-database/

5) தமிழ்நாட்டில் உள்ள விவசாய அமைப்புகள் / சங்கங்கள்
http://indg.in/agriculture/database-of-growers-federations-farmers-associations-in-tamil-nadu/

6) கொள்முதல் விலை நிலவரம்
http://www.tnsamb.gov.in/price/login.php

7) ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம்
http://www.tnsamb.gov.in/mktcom.php
தினசரி சந்தை விற்பனை விலை நிலவரம்
http://59.90.246.98/pricelist/

9) வானிலை செய்திகள்
http://services.indg.in/weather-forecast/

L. தொழில் நுட்பங்கள்

1) பயிர் சாகுபடி, பாதுகாப்பு மற்றும் பயிர் பெருக்கம்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/Agriculture/agri_index_ta.html

http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/crop_protection/crop_prot_ta.html

2) விதை கொள்முதல் செய்ய இருப்பு நிலை விவரம்
http://www.tnagrisnet.tn.gov.in/website/availabilityReports.php?type=Seed

3) உயிரிய தொழில்நுட்பம்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/bio_tech/biotech_ta.html

4) அறுவடை பின்சார் தொழில் நுட்பம்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/post_harvest/post_harvest_ta.html

5) உயிரி எரிபொருள்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/bio_fuels/bio_fuels_ta.html

M. வேளாண் செய்திகள்

1) பாரம்பரிய வேளாண்மை
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/itk/indi_farm_ta.html

http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/crop_protection/crop_prot_ta.html

2) வளம்குன்றா வேளாண்மை
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/sustainable_agri/susagri_ta.html

3) பண்ணை சார் தொழில்கள்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/farm_enterprises/farm_enter_ta.html

4) ஊட்டச்சத்து
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/nutrition/nutrition_ta.html

5) உழவர்களின் கண்டுபிடிப்பு
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/farm_innovations/farm_innovations.html

N. திட்டம் மற்றும் சேவைகள்

1) ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறையின் திட்டங்கள் & சேவைகள்
http://www.tnrd.gov.in/schemes_states.html

2) வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் & சேவைகள்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/govt_schemes_services/govt_serv_schemes_ta.html

3) வட்டார வளர்ச்சி
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/dev_blocks/indextnmap_ta.html

4) வங்கி சேவை & கடனுதவி
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/banking/credit_bank_ta.htm

5) பயிர் காப்பீடு
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/crop_insurance/crop_ins_ta.html

6) Krishi Vigyan Kendra (KVK) | Agricultural Technology Management Agency (ATMA)
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/kvk/kvk_ta.html

http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/atma/atma_ta.html

7) NGOs & SHGs
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/ngo_shg/ngo_shg_ta.html
அக்ரி கிளினிக்
http://www.agriclinics.net/

9) கிசான் அழைப்பு மையம்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/kisan/kisan_ta.html

10) பல்லாண்டு மேம்பாட்டு குறிக்கோள்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/mdg/mdg_ta.html

11) கேள்வி பதில்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/faq_ta.html

12) பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/tnau_publications/tnau_publish_ta.html

O. ஈ – வேளாண்மை செய்தி மற்றும் சேவைகள்

1) தோட்டக்கலை
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/horticulture/horti_index_ta.html

2) வேளாண் பொறியியல்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/agrl_engg/agriengg_index_ta.html

3) விதை சான்றிதழ்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/seed_certification/seedcertification_index_ta.html

4) அங்கக சான்றிதழ்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/org_farm/orgfarm_index_ta.html

5) பட்டுபுழு வளர்பு
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/sericulture/seri_index_ta.html

6) வனவியல்
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/forestry/forestry_tamil_index.html

7) மீன்வளம் மற்றும் கால்நடை
http://www.agritech.tnau.ac.in/ta/fisheries/fish_index_ta.html
தினசரி வானிலை, மழைப்பொழிவு மற்றும் நீர்த்தேக்க நிலைகள்
http://services.indg.in/weather-forecast/

9) விதை மற்றும் உரம் தயாரிப்பாளர் விபரம்
http://www.tnsamb.gov.in/seedcomp.html

http://www.tnsamb.gov.in/fertilizers.html

10) உரங்களின் விலை விபரம்
http://www.tnagrisnet.tn.gov.in/website/FertilizerPrice.php

P. போக்குவரத்து துறை

1) ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
http://www.tn.gov.in/appforms/form2.pdf

2) புகார்/கோரிக்கைப் பதிவு
http://transport.tn.nic.in/transport/registerGrievanceLoad.do

3) வாகன வரி விகிதங்கள்
http://www.tn.gov.in/sta/taxtables.html

4) புகார்/கோரிக்கை நிலவரம்
http://transport.tn.nic.in/transport/grievance_statusLoad.do

5) ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
http://tnsta.gov.in/transport/transportTamMain.do

6) தொடக்க வாகன பதிவு எண்
http://transport.tn.nic.in/transport/rtoStartNoListAct.do

தமிழ் மொழிப் பிரியர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. உங்களின் வாசிப்புப் பசியை போக்குவதற்க்கான ஓர் இணையம்.

http://www.tamilvu.org/library/libcontnt.htm

சித்தர்கள் வகுத்த தமிழ் எண் வடிவங்கள்<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௧ = 1<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௨ = 2<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௩ = 3<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௪ = 4<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௫ = 5<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௬ = 6<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௭ = 7<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௮ = 8<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௯ = 9<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰ = 10<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௧ = 11<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௨ = 12<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௩ = 13<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௪ = 14<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௫ = 15<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௬ = 16<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௭ = 17<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௮ = 18<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௯ = 19<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௨௰ = 20<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱ = 100<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱௫௰௬ = 156<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௨௱ = 200<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௩௱ = 300<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௲ = 1000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௲௧ = 1001<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௲௪௰ = 1040<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௮௲ = 8000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௲ = 10,000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௭௰௲ = 70,000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௯௰௲ = 90,000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱௲ = 100,000 (lakh)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௮௱௲ = 800,000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௱௲ = 1,000,000 (10 lakhs)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௯௰௱௲ = 9,000,000<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱௱௲ = 10,000,000 (crore)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௱௱௲ = 100,000,000 (10 crore)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱௱௱௲ = 1,000,000,000 (100 crore)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௲௱௱௲ = 10,000,000,000 (thousand crore)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000 (10 thousand crore)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000 (lakh crore)<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> * ௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000 (crore crore)</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>via<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> http://www.facebook.com/groups/siddhar.science/<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> தமிழ்ச்சித்தர்களின் அறிவியல் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் குழுமம்.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> http://www.facebook.com/groups/siddhar.science/</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p><3, @[115109758557124:274:தமிழ் -கருத்துக்களம்-]

சித்தர்கள் வகுத்த தமிழ் எண் வடிவங்கள்
* ௧ = 1
* ௨ = 2
* ௩ = 3
* ௪ = 4
* ௫ = 5
* ௬ = 6
* ௭ = 7
* ௮ = 8
* ௯ = 9
* ௰ = 10
* ௰௧ = 11
* ௰௨ = 12
* ௰௩ = 13
* ௰௪ = 14
* ௰௫ = 15
* ௰௬ = 16
* ௰௭ = 17
* ௰௮ = 18
* ௰௯ = 19
* ௨௰ = 20
* ௱ = 100
* ௱௫௰௬ = 156
* ௨௱ = 200
* ௩௱ = 300
* ௲ = 1000
* ௲௧ = 1001
* ௲௪௰ = 1040
* ௮௲ = 8000
* ௰௲ = 10,000
* ௭௰௲ = 70,000
* ௯௰௲ = 90,000
* ௱௲ = 100,000 (lakh)
* ௮௱௲ = 800,000
* ௰௱௲ = 1,000,000 (10 lakhs)
* ௯௰௱௲ = 9,000,000
* ௱௱௲ = 10,000,000 (crore)
* ௰௱௱௲ = 100,000,000 (10 crore)
* ௱௱௱௲ = 1,000,000,000 (100 crore)
* ௲௱௱௲ = 10,000,000,000 (thousand crore)
* ௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000 (10 thousand crore)
* ௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000 (lakh crore)
* ௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000 (crore crore)

via
http://www.facebook.com/groups/siddhar.science/
தமிழ்ச்சித்தர்களின் அறிவியல் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் குழுமம்.
Kannadasan Quote

1000 Tamil names of Lord Shiva – சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான்
Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன்
Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன்
Adalarasan – ஆடலரசன்
Adalazagan – ஆடலழகன்
Adalerran – அடலேற்றன்
Adalvallan – ஆடல்வல்லான்
Adalvidaippagan – அடல்விடைப்பாகன்
Adalvidaiyan – அடல்விடையான்
Adangakkolvan – அடங்கக்கொள்வான்
Adarchadaiyan – அடர்ச்சடையன்
Adarko – ஆடற்கோ
Adhaladaiyan – அதலாடையன்
Adhi – ஆதி
Adhibagavan – ஆதிபகவன்
Adhipuranan – ஆதிபுராணன்
Adhiraiyan – ஆதிரையன்
Adhirthudiyan – அதிர்துடியன்
Adhirunkazalon – அதிருங்கழலோன்
Adhiyannal – ஆதியண்ணல்
Adikal – அடிகள்
Adiyarkkiniyan – அடியார்க்கினியான்
Adiyarkkunallan – அடியார்க்குநல்லான்
Adumnathan – ஆடும்நாதன்
Agamabodhan – ஆகமபோதன்
Agamamanon – ஆகமமானோன்
Agamanathan – ஆகமநாதன்
Aimmukan – ஐம்முகன்
Aindhadi – ஐந்தாடி
Aindhukandhan – ஐந்துகந்தான்
Ainniraththannal – ஐந்நிறத்தண்ணல்
Ainthalaiyaravan – *ஐந்தலையரவன்
Ainthozilon – ஐந்தொழிலோன்
Aivannan – ஐவண்ணன்
Aiyamerpan – ஐயமேற்பான்
Aiyan – ஐயன்
Aiyar – ஐயர்
Aiyaranindhan – ஐயாறணிந்தான்
Aiyarrannal – ஐயாற்றண்ணல்
Aiyarrarasu – ஐயாற்றரசு
Akandan – அகண்டன்
Akilankadandhan – அகிலங்கடந்தான்
Alagaiyanrozan – அளகையன்றோழன்
Alakantan – ஆலகண்டன்
Alalamundan – ஆலாலமுண்டான்
Alamarchelvan – ஆலமர்செல்வன்
Alamardhevan – ஆலமர்தேன்
Alamarpiran – ஆலமர்பிரான்
Alamidarran – ஆலமிடற்றான்
Alamundan – ஆலமுண்டான்
Alan – ஆலன்
Alaniizalan – ஆலநீழலான்
Alanthurainathan – ஆலந்துறைநாதன்
Alappariyan – அளப்பரியான்
Alaramuraiththon – ஆலறமுறைத்தோன்
Alavayadhi – ஆலவாய்ஆதி
Alavayannal – ஆலவாயண்ணல்
Alavilan – அளவிலான்
Alavili – அளவிலி
Alavilpemman – ஆலவில்பெம்மான்
Aliyan – அளியான்
Alnizarkadavul – ஆல்நிழற்கடவுள்
Alnizarkuravan – ஆல்நிழற்குரவன்
Aluraiadhi – ஆலுறைஆதி
Amaivu – அமைவு
Amaiyanindhan – ஆமையணிந்தன்
Amaiyaran – ஆமையாரன்
Amaiyottinan – ஆமையோட்டினன்
Amalan – அமலன்
Amararko – அமரர்கோ
Amararkon – அமரர்கோன்
Ambalakkuththan – அம்பலக்கூத்தன்
Ambalaththiisan – அம்பலத்தீசன்
Ambalavan – அம்பலவான்
Ambalavanan – அம்பலவாணன்
Ammai – அம்மை
Amman – அம்மான்
Amudhan – அமுதன்
Amudhiivallal – அமுதீவள்ளல்
Anaiyar – ஆனையார்
Anaiyuriyan – ஆனையுரியன்
Anakan – அனகன்
Analadi – அனலாடி
Analendhi – அனலேந்தி
Analuruvan – அனலுருவன்
Analviziyan – அனல்விழியன்
Anandhakkuththan – ஆனந்தக்கூத்தன்
Anandhan – ஆனந்தன்
Anangkan – அணங்கன்
Ananguraipangan – அணங்குறைபங்கன்
Anarchadaiyan – அனற்சடையன்
Anarkaiyan – அனற்கையன்
Anarrun – அனற்றூண்
Anathi – அனாதி
Anay – ஆனாய்
Anban – அன்பன்
Anbarkkanban – அன்பர்க்கன்பன்
Anbudaiyan – அன்புடையான்
Anbusivam – அன்புசிவம்
Andakai – ஆண்டகை
Andamurththi – அண்டமூர்த்தி
Andan – அண்டன்
Andan – ஆண்டான்
Andavan – ஆண்டவன்
Andavanan – அண்டவாணன்
Andhamillariyan – அந்தமில்லாரியன்
Andhivannan – அந்திவண்ணன்
Anekan – அனேகன்/அநேகன்
Angkanan – அங்கணன்
Anip Pon – ஆணிப் பொன்
Aniyan – அணியன்
Anna – அண்ணா
Annai – அன்னை
Annamalai – அண்ணாமலை
Annamkanan – அன்னம்காணான்
Annal – அண்ணல்
Anthamillan – அந்தமில்லான்
Anthamilli – அந்தமில்லி
Anthanan – அந்தணன்
Anthiran – அந்திரன்
Anu – அணு
Anychadaiyan – அஞ்சடையன்
Anychadiyappan – அஞ்சாடியப்பன்
Anychaikkalaththappan – அஞ்சைக்களத்தப்பன்
Anychaiyappan – அஞ்சையப்பன்
Anychezuththan – அஞ்செழுத்தன்
Anychezuththu – அஞ்செழுத்து
Appanar – அப்பனார்
Araamuthu – ஆராஅமுது
Aradharanilayan – ஆறாதாரநிலயன்
Araiyaniyappan – அறையணியப்பன்
Arakkan – அறக்கண்
Arakkodiyon – அறக்கொடியோன்
Aran – அரன்
Aranan – ஆரணன்
Araneri – அறநெறி
Aranivon – ஆறணிவோன்
Araravan – ஆரரவன்
Arasu – அரசு
Araththurainathan – அரத்துறைநாதன்
Aravachaiththan – அரவசைத்தான்
Aravadi – அரவாடி
Aravamudhan – ஆராவமுதன்
Aravan – அறவன்
Aravaniyan – அரவணியன்
Aravanychudi – அரவஞ்சூடி
Aravaraiyan – அரவரையன்
Aravarcheviyan – அரவார்செவியன்
Aravaththolvalaiyan – அரவத்தோள்வளையன்
Aravaziandhanan – அறவாழிஅந்தணன்
Aravendhi – அரவேந்தி
Aravidaiyan – அறவிடையான்
Arazagan – ஆரழகன்
Arccithan – அர்ச்சிதன்
Archadaiyan – ஆர்சடையன்
Areruchadaiyan – ஆறேறுச்சடையன்
Areruchenniyan – ஆறேறுச்சென்னியன்
Arikkumariyan – அரிக்குமரியான்
Arivaipangan – அரிவைபங்கன்
Arivan – அறிவன்
Arivu – அறிவு
Arivukkariyon – அறிவுக்கரியோன்
Ariya Ariyon – அரியஅரியோன்
Ariya Ariyon – அறியஅரியோன்
Ariyan – ஆரியன்
Ariyan – அரியான்
Ariyasivam – அரியசிவம்
Ariyavar – அரியவர்
Ariyayarkkariyan – அரியயற்க்கரியன்
Ariyorukuran – அரியோருகூறன்
Arpudhak Kuththan – அற்புதக்கூத்தன்
Arpudhan – அற்புதன்
Aru – அரு
Arul – அருள்
Arulalan – அருளாளன்
Arulannal – அருளண்ணல்
Arulchodhi – அருள்சோதி
Arulirai – அருளிறை
Arulvallal – அருள்வள்ளல்
Arulvallal Nathan – அருள்வள்ளல்நாதன்
Arulvallan – அருள்வல்லான்
Arumalaruraivan – அறுமலருறைவான்
Arumani – அருமணி
Arumporul – அரும்பொருள்
Arunmalai – அருண்மலை
Arunthunai – அருந்துணை
Aruran – ஆரூரன்
Arurchadaiyan – ஆறூர்ச்சடையன்
Arurmudiyan – ஆறூர்முடியன்
Arut Kuththan – அருட்கூத்தன்
Arutchelvan – அருட்செல்வன்
Arutchudar – அருட்சுடர்
Aruththan – அருத்தன்
Arutperunychodhi – அருட்பெருஞ்சோதி
Arutpizambu – அருட்பிழம்பு
Aruvan – அருவன்
Aruvuruvan – அருவுருவன்
Arvan – ஆர்வன்
Athikunan – அதிகுணன்
Athimurththi – ஆதிமூர்த்தி
Athinathan – ஆதிநாதன்
Athipiran – ஆதிபிரான்
Athisayan – அதிசயன்
Aththan – அத்தன்
Aththan – ஆத்தன்
Aththichudi – ஆத்திச்சூடி
Atkondan – ஆட்கொண்டான்
Attugappan – ஆட்டுகப்பான்
Attamurthy – அட்டமூர்த்தி
Avanimuzudhudaiyan – அவனிமுழுதுடையான்
Avinasi – அவிநாசி
Avinasiyappan – அவிநாசியப்பன்
Avirchadaiyan – அவிர்ச்சடையன்
Ayavandhinathan – அயவந்திநாதன்
Ayirchulan – அயிற்சூலன்
Ayizaiyanban – ஆயிழையன்பன்
Azagukadhalan – அழகுகாதலன்
Azakan – அழகன்
Azal Vannan – அழல்வண்ணன்
Azalarchadaiyan – அழலார்ச்சடையன்
Azalmeni – அழல்மேனி
Azarkannan – அழற்கண்ணன்
Azarkuri – அழற்குறி
Azicheydhon – ஆழிசெய்தோன்
Azi Indhan – ஆழி ஈந்தான்
Azivallal – ஆழிவள்ளல்
Azivilan – அழிவிலான்
Aziyan – ஆழியான்
Aziyar – ஆழியர்
Aziyarulndhan – ஆழியருள்ந்தான்
Bagampennan – பாகம்பெண்ணன்
Bagampenkondon – பாகம்பெண்கொண்டோன்
Budhappadaiyan – பூதப்படையன்
Budhavaninathan – பூதவணிநாதன்
Buvan – புவன்
Buvanankadandholi – புவனங்கடந்தொளி
Chadaimudiyan – சடைமுடியன்
Chadaiyan – சடையன்
Chadaiyandi – சடையாண்டி
Chadaiyappan – சடையப்பன்
Chalamanivan – சலமணிவான்
Chalamarchadaiyan – சலமார்சடையன்
Chalanthalaiyan – சலந்தலையான்
Chalanychadaiyan – சலஞ்சடையான்
Chalanychudi – சலஞ்சூடி
Chandhavenpodiyan – சந்தவெண்பொடியன்
Changarthodan – சங்கார்தோடன்
Changarulnathan – சங்கருள்நாதன்
Chandramouli – சந்ரமௌலி
Chargunanathan – சற்குணநாதன்
Chattainathan – சட்டைநாதன்
Chattaiyappan – சட்டையப்பன்
Chekkarmeni – செக்கர்மேனி
Chemmeni – செம்மேனி
Chemmeni Nathan – செம்மேனிநாதன்
Chemmeniniirran – செம்மேனிநீற்றன்
Chemmeniyamman – செம்மேனியம்மான்
Chempavalan – செம்பவளன்
Chemporchodhi – செம்பொற்சோதி
Chemporriyagan – செம்பொற்றியாகன்
Chemporul – செம்பொருள்
Chengkankadavul – செங்கன்கடவுள்
Chenneriyappan – செந்நெறியப்பன்
Chenychadaiyan – செஞ்சடையன்
Chenychadaiyappan – செஞ்சடையப்பன்
Chenychudarchchadaiyan – செஞ்சுடர்ச்சடையன்
Cherakkaiyan – சேராக்கையன்
Chetchiyan – சேட்சியன்
Cheyizaibagan – சேயிழைபாகன்
Cheyizaipangan – சேயிழைபங்கன்
Cheyyachadaiyan – செய்யச்சடையன்
Chirrambalavanan – சிற்றம்பலவாணன்
Chiththanathan – சித்தநாதன்
Chittan – சிட்டன்
Chivan – சிவன்
Chodhi – சோதி
Chodhikkuri – சோதிக்குறி
Chodhivadivu – சோதிவடிவு
Chodhiyan – சோதியன்
Chokkalingam – சொக்கலிங்கம்
Chokkan – சொக்கன்
Chokkanathan – சொக்கநாதன்
Cholladangan – சொல்லடங்கன்
Chollarkariyan – சொல்லற்கரியான்
Chollarkiniyan – சொல்லற்கினியான்
Chopura Nathan – சோபுரநாதன்
Chudalaippodipusi – சுடலைப்பொடிபூசி
Chudalaiyadi – சுடலையாடி
Chudar – சுடர்
Chudaramaimeni – சுடரமைமேனி
Chudaranaiyan – சுடரனையான்
Chudarchadaiyan – சுடர்ச்சடையன்
Chudarendhi – சுடரேந்தி
Chudarkkannan – சுடர்க்கண்ணன்
Chudarkkozundhu – சுடர்க்கொழுந்து
Chudarkuri – சுடற்குறி
Chudarmeni – சுடர்மேனி
Chudarnayanan – சுடர்நயனன்
Chudaroli – சுடரொளி
Chudarviduchodhi – சுடர்விடுச்சோதி
Chudarviziyan – சுடர்விழியன்
Chulaithiirththan – சூலைதீர்த்தான்
Chulamaraiyan – சூலமாரையன்
Chulappadaiyan – சூலப்படையன்
Dhanu – தாணு
Dhevadhevan – தேவதேவன்
Dhevan – தேவன்
Edakanathan – ஏடகநாதன்
Eduththapadham – எடுத்தபாதம்
Ekamban – ஏகம்பன்
Ekapathar – ஏகபாதர்
Eliyasivam – எளியசிவம்
Ellaiyiladhan – எல்லையிலாதான்
Ellamunarndhon – எல்லாமுணர்ந்தோன்
Ellorkkumiisan – எல்லோர்க்குமீசன்
Emperuman – எம்பெருமான்
Enakkomban – ஏனக்கொம்பன்
Enanganan – ஏனங்காணான்
Enaththeyiran – ஏனத்தெயிறான்
Enavenmaruppan – ஏனவெண்மருப்பன்
Engunan – எண்குணன்
Enmalarchudi – எண்மலர்சூடி
Ennaththunaiyirai – எண்ணத்துனையிறை
Ennattavarkkumirai – எந்நாட்டவர்க்குமிறை
Ennuraivan – எண்ணுறைவன்
Ennuyir – என்னுயிர்
Enrumezilan – என்றுமெழிலான்
Enthai – எந்தை
Enthay – எந்தாய்
En Tholar – எண் தோளர்
Entolan – எண்டோளன்
Entolavan – எண்டோளவன்
Entoloruvan – எண்டோளொருவன்
Eramarkodiyan – ஏறமர்கொடியன்
Ereri – ஏறெறி
Eripolmeni – எரிபோல்மேனி
Eriyadi – எரியாடி
Eriyendhi – எரியேந்தி
Erran – ஏற்றன்
Erudaiiisan – ஏறுடைஈசன்
Erudaiyan – ஏறுடையான்
Erudheri – எருதேறி
Erudhurvan – எருதூர்வான்
Erumbiisan – எரும்பீசன்
Erurkodiyon – ஏறூர்கொடியோன்
Eruyarththan – ஏறுயர்த்தான்
Eyilattan – எயிலட்டான்
Eyilmunreriththan – எயில்மூன்றெரித்தான்
Ezhaipagaththan – ஏழைபாகத்தான்
Ezukadhirmeni – எழுகதிமேனி
Ezulakali – ஏழுலகாளி
Ezuththari Nathan – எழுத்தறிநாதன்
Gangaichchadiayan – கங்கைச்சடையன்
Gangaiyanjchenniyan – கங்கையஞ்சென்னியான்
Gangaichudi – கங்கைசூடி
Gangaivarchadaiyan – கங்கைவார்ச்சடையன்
Gnanakkan – ஞானக்கண்
Gnanakkozunthu – ஞானக்கொழுந்து
Gnanamurththi – ஞானமூர்த்தி
Gnanan – ஞானன்
Gnananayakan – ஞானநாயகன்
Guru – குரு
Gurumamani – குருமாமணி
Gurumani – குருமணி
Idabamurvan – இடபமூர்வான்
Idaimarudhan – இடைமருதன்
Idaiyarrisan – இடையாற்றீசன்
Idaththumaiyan – இடத்துமையான்
Ichan – ஈசன்
Idili – ஈடிலி
Iirottinan – ஈரோட்டினன்
Iisan – ஈசன்
Ilakkanan – இலக்கணன்
Ilamadhichudi – இளமதிசூடி
Ilampiraiyan – இளம்பிறையன்
Ilangumazuvan – இலங்குமழுவன்
Illan – இல்லான்
Imaiyalkon – இமையாள்கோன்
Imaiyavarkon – இமையவர்கோன்
Inaiyili – இணையிலி
Inamani – இனமணி
Inban – இன்பன்
Inbaniingan – இன்பநீங்கான்
Indhusekaran – இந்துசேகரன்
Indhuvaz Chadaiyan – இந்துவாழ்சடையன்
Iniyan – இனியன்
Iniyan – இனியான்
Iniyasivam – இனியசிவம்
Irai – இறை
Iraivan – இறைவன்
Iraiyan – இறையான்
Iraiyanar – இறையனார்
Iramanathan – இராமநாதன்
Irappili – இறப்பிலி
Irasasingkam – இராசசிங்கம்
Iravadi – இரவாடி
Iraviviziyan – இரவிவிழியன்
Irilan – ஈறிலான் -
Iruvareththuru – இருவரேத்துரு
Iruvarthettinan – இருவர்தேட்டினன்
Isaipadi – இசைபாடி
Ittan – இட்டன்
Iyalbazagan – இயல்பழகன்
Iyamanan – இயமானன்
Kadaimudinathan – கடைமுடிநாதன்
Kadalvidamundan – கடல்விடமுண்டான்
Kadamba Vanaththirai – கடம்பவனத்திறை
Kadavul – கடவுள்
Kadhir Nayanan – கதிர்நயனன்
Kadhirkkannan – கதிர்க்கண்ணன்
Kaichchinanathan – கைச்சினநாதன்
Kalabayiravan – காலபயிரவன்
Kalai – காளை
Kalaikan – களைகண்
Kalaippozudhannan – காலைப்பொழுதன்னன்
Kalaiyan – கலையான்
Kalaiyappan – காளையப்பன்
Kalakalan – காலகாலன்
Kalakandan – காளகண்டன்
Kalarmulainathan – களர்முளைநாதன்
Kalirruriyan – களிற்றுரியன்
Kalirrurivaipporvaiyan – களிற்றுரிவைப்போர்வையான்
Kallalnizalan – கல்லால்நிழலான்
Kalvan – கள்வன்
Kamakopan – காமகோபன்
Kamalapathan – கமலபாதன்
Kamarkayndhan – காமற்காய்ந்தான்
Kanaladi – கனலாடி
Kanalarchadaiyan – கனலார்ச்சடையன்
Kanalendhi – கனலேந்தி
Kanalmeni – கனல்மேனி
Kanalviziyan – கனல்விழியன்
Kananathan – கணநாதன்
Kanarchadaiyan – கனற்ச்சடையன்
Kanchumandhanerriyan – கண்சுமந்தநெற்றியன்
Kandan – கண்டன்
Kandthanarthathai – கந்தனார்தாதை
Kandikaiyan – கண்டிகையன்
Kandikkazuththan – கண்டிக்கழுத்தன்
Kangkalar – கங்காளர்
Kangkanayakan – கங்காநாயகன்
Kani – கனி
Kanichchivanavan – கணிச்சிவாணவன்
Kanmalarkondan – கண்மலர்கொண்டான்
Kanna – கண்ணா
Kannalan – கண்ணாளன்
Kannayiranathan – கண்ணாயிரநாதன்
Kannazalan – கண்ணழலான்
Kannudhal – கண்ணுதல்
Kannudhalan – கண்ணுதலான்
Kantankaraiyan – கண்டங்கறையன்
Kantankaruththan – கண்டங்கருத்தான்
Kapalakkuththan – காபாலக்கூத்தன்
Kapali – கபாலி
Kapali – காபாலி
Karaikkantan – கறைக்கண்டன்
Karaimidarran – கறைமிடற்றன்
Karaimidarrannal – கறைமிடற்றண்ணல்
Karanan – காரணன்
Karandthaichchudi – கரந்தைச்சூடி
Karaviiranathan – கரவீரநாதன்
Kariyadaiyan – கரியாடையன்
Kariyuriyan – கரியுரியன்
Karpaganathan – கற்பகநாதன்
Karpakam – கற்பகம்
Karraichchadaiyan – கற்றைச்சடையன்
Karraivarchchadaiyan – கற்றைவார்ச்சடையான்
Karumidarran – கருமிடற்றான்
Karuththamanikandar – கறுத்தமணிகண்டர்
Karuththan – கருத்தன்
Karuththan – கருத்தான்
Karuvan – கருவன்
Kathalan – காதலன்
Kattangkan – கட்டங்கன்
Kavalalan – காவலாளன்
Kavalan – காவலன்
Kayilainathan – கயிலைநாதன்
Kayilaikkizavan – கயிலைக்கிழவன்
Kayilaimalaiyan – கயிலைமலையான்
Kayilaimannan – கயிலைமன்னன்
Kayilaippadhiyan – கயிலைப்பதியன்
Kayilaipperuman – கயிலைபெருமான்
Kayilaivendhan – கயிலைவேந்தன்
Kayilaiyamarvan – கயிலையமர்வான்
Kayilaiyan – கயிலையன்
Kayilaiyan – கயிலையான்
Kayilayamudaiyan – கயிலாயமுடையான்
Kayilayanathan – கயிலாயநாதன்
Kazarchelvan – கழற்செல்வன்
Kedili – கேடிலி
Kediliyappan – கேடிலியப்பன்
Kezalmaruppan – கேழல்மறுப்பன்
Kezarkomban – கேழற்கொம்பன்
Kiirranivan – கீற்றணிவான்
Ko – கோ
Kodika Iishvaran – கோடிக்காஈச்வரன்
Kodikkuzagan – கோடிக்குழகன்
Kodukotti – கொடுகொட்டி
Kodumudinathan – கொடுமுடிநாதன்
Kodunkunrisan – கொடுங்குன்றீசன்
Kokazinathan – கோகழிநாதன்
Kokkaraiyan – கொக்கரையன்
Kokkiragan – கொக்கிறகன்
Kolachchadaiyan – கோலச்சடையன்
Kolamidarran – கோலமிடற்றன்
Koliliyappan – கோளிலியப்பன்
Komakan – கோமகன்
Koman – கோமான்
Kombanimarban – கொம்பணிமார்பன்
Kon – கோன்
Konraialangkalan – கொன்றை அலங்கலான்
Konraichudi – கொன்றைசூடி
Konraiththaron – கொன்றைத்தாரோன்
Konraivendhan – கொன்றைவேந்தன்
Korravan – கொற்றவன்
Kozundhu – கொழுந்து
Kozundhunathan – கொழுந்துநாதன்
Kudamuzavan – குடமுழவன்
Kudarkadavul – கூடற்கடவுள்
Kuduvadaththan – கூடுவடத்தன்
Kulaivanangunathan – குலைவணங்குநாதன்
Kulavan – குலவான்
Kumaran – குமரன்
Kumaranradhai – குமரன்றாதை
Kunakkadal – குணக்கடல்
Kunarpiraiyan – கூனற்பிறையன்
Kundalachcheviyan – குண்டலச்செவியன்
Kunra Ezilaan – குன்றாஎழிலான்
Kupilan – குபிலன்
Kuravan – குரவன்
Kuri – குறி
Kuriyilkuriyan – குறியில்குறியன்
Kuriyilkuththan – குறியில்கூத்தன்
Kuriyuruvan – குறியுருவன்
Kurram Poruththa Nathan – குற்றம்பொருத்தநாதன்
Kurran^Kadindhan – கூற்றங்கடிந்தான்
Kurran^Kayndhan – கூற்றங்காய்ந்தான்
Kurran^Kumaiththan – கூற்றங்குமத்தான்
Kurrudhaiththan – கூற்றுதைத்தான்
Kurumpalanathan – குறும்பலாநாதன்
Kurundhamarguravan – குருந்தமர்குரவன்
Kurundhamevinan – குருந்தமேவினான்
Kuththan – கூத்தன்
Kuththappiran – கூத்தபிரான்
Kuvilamakizndhan – கூவிளமகிழ்ந்தான்
Kuvilanychudi – கூவிளஞ்சூடி
Kuvindhan – குவிந்தான்
Kuzagan – குழகன்
Kuzaikadhan – குழைகாதன்
Kuzaithodan – குழைதோடன்
Kuzaiyadu Cheviyan – குழையாடுசெவியன்
Kuzarchadaiyan – குழற்ச்சடையன்
Machilamani – மாசிலாமணி
Madandhaipagan – மடந்தைபாகன்
Madavalbagan – மடவாள்பாகன்
Madha – மாதா
Madhavan – மாதவன்
Madhevan – மாதேவன்
Madhimuththan – மதிமுத்தன்
Madhinayanan – மதிநயனன்
Madhirukkum Padhiyan – மாதிருக்கும் பாதியன்
Madhivanan – மதிவாணன்
Madhivannan – மதிவண்ணன்
Madhiviziyan – மதிவிழியன்
Madhorubagan – மாதொருபாகன்
Madhupadhiyan – மாதுபாதியன்
Maikolcheyyan – மைகொள்செய்யன்
Mainthan – மைந்தன்
Maiyanimidaron – மையணிமிடறோன்
Maiyarkantan – மையார்கண்டன்
Makayan Udhirankondan – மாகாயன் உதிரங்கொண்டான்
Malaimadhiyan – மாலைமதியன்
Malaimakal Kozhunan – மலைமகள் கொழுநன்
Malaivalaiththan – மலைவளைத்தான்
Malaiyalbagan – மலையாள்பாகன்
Malamili – மலமிலி
Malarchchadaiyan – மலர்ச்சடையன்
Malorubagan – மாலொருபாகன்
Malvanangiisan – மால்வணங்கீசன்
Malvidaiyan – மால்விடையன்
Maman – மாமன்
Mamani – மாமணி
Mami – மாமி
Man – மன்
Manakkuzagan – மணக்குழகன்
Manalan – மணாளன்
Manaththakaththan – மனத்தகத்தான்
Manaththunainathan – மனத்துணைநாதன்
Manavachakamkadandhar – மனவாசகம்கடந்தவர்
Manavalan – மணவாளன்
Manavazagan – மணவழகன்
Manavezilan – மணவெழிலான்
Manchumandhan – மண்சுமந்தான்
Mandharachchilaiyan – மந்தரச்சிலையன்
Mandhiram – மந்திரம்
Mandhiran – மந்திரன்
Manendhi – மானேந்தி
Mangaibagan – மங்கைபாகன்
Mangaimanalan – மங்கைமணாளன்
Mangaipangkan – மங்கைபங்கன்
Mani – மணி
Manidan – மானிடன்
Manidaththan – மானிடத்தன்
Manikantan – மணிகண்டன்
Manikka Vannan – மாணிக்கவண்ணன்
Manikkakkuththan – மாணிக்கக்கூத்தன்
Manikkam – மாணிக்கம்
Manikkaththiyagan – மாணிக்கத்தியாகன்
Manmarikkaraththan – மான்மறிக்கரத்தான்
Manimidarran – மணிமிடற்றான்
Manivannan – மணிவண்ணன்
Maniyan – மணியான்
Manjchan – மஞ்சன்
Manrakkuththan – மன்றக்கூத்தன்
Manravanan – மன்றவாணன்
Manruladi – மன்றுளாடி
Manrulan – மன்றுளான்
Mapperunkarunai – மாப்பெருங்கருணை
Maraicheydhon – மறைசெய்தோன்
Maraikkattu Manalan – மறைக்காட்டு மணாளன்
Maraineri – மறைநெறி
Maraipadi – மறைபாடி
Maraippariyan – மறைப்பரியன்
Maraiyappan – மறையப்பன்
Maraiyodhi – மறையோதி
Marakatham – மரகதம்
Maraniiran – மாரநீறன்
Maravan – மறவன்
Marilamani – மாறிலாமணி
Marili – மாறிலி
Mariyendhi – மறியேந்தி
Markantalan – மாற்கண்டாளன்
Markaziyiindhan – மார்கழிஈந்தான்
Marrari Varadhan – மாற்றறிவரதன்
Marudhappan – மருதப்பன்
Marundhan – மருந்தன்
Marundhiisan – மருந்தீசன்
Marundhu – மருந்து
Maruvili – மருவிலி
Masarrachodhi – மாசற்றசோதி
Masaruchodhi – மாசறுசோதி
Masili – மாசிலி
Mathevan – மாதேவன்
Mathiyar – மதியர்
Maththan – மத்தன்
Mathuran – மதுரன்
Mavuriththan – மாவுரித்தான்
Mayan – மாயன்
Mazavidaippagan – மழவிடைப்பாகன்
Mazavidaiyan – மழவிடையன்
Mazuppadaiyan – மழுப்படையன்
Mazuvalan – மழுவலான்
Mazuvalan – மழுவாளன்
Mazhuvali – மழுவாளி
Mazhuvatpadaiyan – மழுவாட்படையன்
Mazuvendhi – மழுவேந்தி
Mazuvudaiyan – மழுவுடையான்
Melar – மேலர்
Melorkkumelon – மேலோர்க்குமேலோன்
Meruvidangan – மேருவிடங்கன்
Meruvillan – மேருவில்லன்
Meruvilviiran – மேருவில்வீரன்
Mey – மெய்
Meypporul – மெய்ப்பொருள்
Meyyan – மெய்யன்
Miinkannanindhan – மீன்கண்ணணிந்தான்
Mikkarili – மிக்காரிலி
Milirponnan – மிளிர்பொன்னன்
Minchadaiyan – மின்சடையன்
Minnaruruvan – மின்னாருருவன்
Minnuruvan – மின்னுருவன்
Mudhalillan – முதலில்லான்
Mudhalon – முதலோன்
Mudhirappiraiyan – முதிராப்பிறையன்
Mudhukattadi – முதுகாட்டாடி
Mudhukunriisan – முதுகுன்றீசன்
Mudivillan – முடிவில்லான்
Mukkanmurthi – முக்கண்மூர்த்தி
Mukkanan – முக்கணன்
Mukkanan – முக்கணான்
Mukkannan – முக்கண்ணன்
Mukkatkarumbu – முக்கட்கரும்பு
Mukkonanathan – முக்கோணநாதன்
Mulai – முளை
Mulaimadhiyan – முளைமதியன்
Mulaivenkiirran – முளைவெண்கீற்றன்
Mulan – மூலன்
Mulanathan – மூலநாதன்
Mulaththan – மூலத்தான்
Mullaivananathan – முல்லைவனநாதன்
Mummaiyinan – மும்மையினான்
Muni – முனி
Munnayanan – முன்னயனன்
Munnon – முன்னோன்
Munpan – முன்பன்
Munthai – முந்தை
Muppilar – மூப்பிலர்
Muppuram Eriththon – முப்புரம் எறித்தோன்
Murramadhiyan – முற்றாமதியன்
Murrunai – முற்றுணை
Murrunarndhon – முற்றுணர்ந்தோன்
Murrunychadaiyan – முற்றுஞ்சடையன்
Murththi – மூர்த்தி
Murugavudaiyar – முருகாவுடையார்
Murugudaiyar – முருகுடையார்
Muthaliyar – முதலியர்
Muthalvan – முதல்வன்
Muththan – முத்தன்
Muththar Vannan – முத்தார் வண்ணன்
Muththilangu Jodhi – முத்திலங்குஜோதி
Muththiyar – முத்தியர்
Muththu – முத்து
Muththumeni – முத்துமேனி
Muththuththiral – முத்துத்திரள்
Muvakkuzagan – மூவாக்குழகன்
Muvameniyan – மூவாமேனியன்
Muvamudhal – மூவாமுதல்
Muvarmudhal – மூவர்முதல்
Muvilaichchulan – மூவிலைச்சூலன்
Muvilaivelan – மூவிலைவேலன்
Muviziyon – மூவிழையோன்
Muyarchinathan – முயற்சிநாதன்
Muzudharindhon – முழுதறிந்தோன்
Muzudhon – முழுதோன்
Muzhumudhal – முழுமுதல்
Muzudhunarchodhi – முழுதுணர்ச்சோதி
Muzudhunarndhon – முழுதுணர்ந்தோன்
Nadan – நடன்
Nadhichadaiyan – நதிச்சடையன்
Nadhichudi – நதிசூடி
Nadhiyarchadaiyan – நதியார்ச்சடையன்
Nadhiyurchadaiyan – நதியூர்ச்சடையன்
Naduthariyappan – நடுத்தறியப்பன்
Naguthalaiyan – நகுதலையன்
Nakkan – நக்கன்
Nallan – நல்லான்
Nallasivam – நல்லசிவம்
Nalliruladi – நள்ளிருளாடி
Namban – நம்பன்
Nambi – நம்பி
Nanban – நண்பன்
Nandhi – நந்தி
Nandhiyar – நந்தியார்
Nanychamudhon – நஞ்சமுதோன்
Nanychanikantan – நஞ்சணிகண்டன்
Nanycharththon – நஞ்சார்த்தோன்
Nanychundon – நஞ்சுண்டோன்
Nanychunkantan – நஞ்சுண்கண்டன்
Nanychunkarunaiyan – நஞ்சுண்கருணையன்
Nanychunnamudhan – நஞ்சுண்ணமுதன்
Nanychunporai – நஞ்சுண்பொறை
Narchadaiyan – நற்ச்சடையன்
Naripagan – நாரிபாகன்
Narravan – நற்றவன்
Narrunai – நற்றுணை
Narrunainathan – நற்றுணைநாதன்
Nasaiyili – நசையிலி
Nathan – நாதன்
Nathi – நாதி
Nattamadi – நட்டமாடி
Nattamunron – நாட்டமூன்றோன்
Nattan – நட்டன்
Nattavan – நட்டவன்
Navalan – நாவலன்
Navalechcharan – நாவலேச்சரன்
Nayadi Yar – நாயாடி யார்
Nayan – நயன்
Nayanachchudaron – நயனச்சுடரோன்
Nayanamunran – நயனமூன்றன்
Nayananudhalon – நயனநுதலோன்
Nayanar – நாயனார்
Nayanaththazalon – நயனத்தழலோன்
Nedunychadaiyan – நெடுஞ்சடையன்
Nellivananathan – நெல்லிவனநாதன்
Neri – நெறி
Nerikattunayakan – நெறிகாட்டுநாயகன்
Nerrichchudaron – நெற்றிச்சுடரோன்
Nerrikkannan – நெற்றிக்கண்ணன்
Nerrinayanan – நெற்றிநயனன்
Nerriyilkannan – நெற்றியில்கண்ணன்
Nesan – நேசன்
Neyyadiyappan – நெய்யாடியப்பன்
Nidkandakan – நிட்கண்டகன்
Niilakantan – நீலகண்டன்
Niilakkudiyaran – நீலக்குடியரன்
Niilamidarran – நீலமிடற்றன்
Niilchadaiyan – நீள்சடையன்
Niinerinathan – நீனெறிநாதன்
Niiradi – நீறாடி
Niiranichemman – நீறணிச்செம்மான்
Niiranichudar – நீறணிசுடர்
Niiranikunram – நீறணிகுன்றம்
Niiranimani – நீறணிமணி
Niiraninudhalon – நீறணிநுதலோன்
Niiranipavalam – நீறணிபவளம்
Niiranisivan – நீறணிசிவன்
Niirarmeniyan – நீறர்மேனியன்
Niirchchadaiyan – நீர்ச்சடையன்
Niireruchadaiyan – நீறேறுசடையன்
Niireruchenniyan – நீறேறுசென்னியன்
Niirran – நீற்றன்
Niirudaimeni – நீறுடைமேனி
Nirupusi – நீறுபூசி
Nikarillar – நிகரில்லார்
Nilachadaiyan – நிலாச்சடையன்
Nilavanichadaiyan – நிலவணிச்சடையன்
Nilavarchadaiyan – நிலவார்ச்சடையன்
Nimalan – நிமலன்
Ninmalan – நின்மலன்
Ninmalakkozhunddhu – நீன்மலக்கொழுந்து
Nimirpunchadaiyan – நிமிர்புன்சடையன்
Niramayan – நிராமயன்
Niramba Azagiyan – நிரம்பஅழகியன்
Niraivu – நிறைவு
Niruththan – நிருத்தன்
Nithi – நீதி
Niththan – நித்தன்
Nokkamunron – நோக்கமூன்றோன்
Nokkuruanalon – நோக்குறுஅனலோன்
Nokkurukadhiron – நோக்குறுகதிரோன்
Nokkurumadhiyon – நோக்குறுமதியோன்
Nokkurunudhalon – நோக்குறுநுதலோன்
Noyyan – நொய்யன்
Nudhalorviziyan – நுதலோர்விழியன்
Nudhalviziyan – நுதல்விழியன்
Nudhalviziyon – நுதல்விழியோன்
Nudharkannan – நுதற்கண்ணன்
Nunnidaikuran – நுண்ணிடைகூறன்
Nunnidaipangan – நுண்ணிடைபங்கன்
Nunniyan – நுண்ணியன்
Odaniyan – ஓடணியன்
Odarmarban – ஓடார்மார்பன்
Odendhi – ஓடேந்தி
Odhanychudi – ஓதஞ்சூடி
Olirmeni – ஒளிர்மேனி
Ongkaran – ஓங்காரன்
Ongkaraththudporul – ஓங்காரத்துட்பொருள்
Opparili – ஒப்பாரிலி
Oppili – ஒப்பிலி
Orraippadavaravan – ஒற்றைப்படவரவன்
Oruthalar – ஒருதாளர்
Oruththan – ஒருத்தன்
Oruthunai – ஒருதுணை
Oruvamanilli – ஒருவமனில்லி
Oruvan – ஒருவன்
Ottiichan – ஓட்டீசன்
Padarchadaiyan – படர்ச்சடையன்
Padhakamparisuvaiththan – பாதகம்பரிசுவைத்தான்
Padhimadhinan – பாதிமாதினன்
Padikkasiindhan – படிகாசீந்தான்
Padikkasuvaiththaparaman- படிக்காசு வைத்த பரமன்
Padiran – படிறன்
Pagalpalliruththon – பகல்பல்லிறுத்தோன்
Pakavan – பகவன்
Palaivana Nathan – பாலைவனநாதன்
Palannaniirran – பாலன்னநீற்றன்
Palar – பாலர்
Palichchelvan – பலிச்செல்வன்
Paliithadhai – பாலீதாதை
Palikondan – பலிகொண்டான்
Palinginmeni – பளிங்கின்மேனி
Palitherchelvan – பலித்தேர்செல்வன்
Pallavanathan – பல்லவநாதன்
Palniirran – பால்நீற்றன்
Palugandha Iisan – பாலுகந்தஈசன்
Palvanna Nathan – பால்வண்ணநாதன்
Palvannan – பால்வண்ணன்
Pambaraiyan – பாம்பரையன்
Pampuranathan – பாம்புரநாதன்
Panban – பண்பன்
Pandangkan – பண்டங்கன்
Pandaram – பண்டாரம்
Pandarangan – பண்டரங்கன்
Pandarangan – பாண்டரங்கன்
Pandippiran – பாண்டிபிரான்
Pangkayapathan – பங்கயபாதன்
Panimadhiyon – பனிமதியோன்
Panimalaiyan – பனிமலையன்
Panivarparru – பணிவார்பற்று
Paraayththuraiyannal – பராய்த்துறையண்ணல்
Paramamurththi – பரமமூர்த்தி
Paraman – பரமன்
Paramayoki – பரமயோகி
Paramessuvaran – பரமேச்சுவரன்
Parametti – பரமேட்டி
Paramparan – பரம்பரன்
Paramporul – பரம்பொருள்
Paran – பரன்
Paranjchothi – பரஞ்சோதி
Paranjchudar – பரஞ்சுடர்
Paraparan – பராபரன்
Parasudaikkadavul – பரசுடைக்கடவுள்
Parasupani – பரசுபாணி
Parathaththuvan – பரதத்துவன்
Paridanychuzan – பாரிடஞ்சூழன்
Paridhiyappan – பரிதியப்பன்
Parrarran – பற்றற்றான்
Parraruppan – பற்றறுப்பான்
Parravan – பற்றவன்
Parru – பற்று
Paruppan – பருப்பன்
Parvati Manalan – பார்வதி மணாளன்
Pasamili – பாசமிலி
Pasanasan – பாசநாசன்
Pasuveri – பசுவேறி
Pasumpon – பசும்பொன்
Pasupathan – பாசுபதன்
Pasupathi – பசுபதி
Paththan – பத்தன்
Pattan – பட்டன்
Pavala Vannan – பவளவண்ணன்
Pavalach Cheyyon – பவளச்செய்யோன்
Pavalam – பவளம்
Pavan – பவன்
Pavanasan – பாவநாசன்
Pavanasar – பாவநாசர்
Payarruraran – பயற்றூரரன்
Pazaiyan – பழையான்
Pazaiyon – பழையோன்
Pazakan – பழகன்
Pazamalainathan – பழமலைநாதன்
Pazanappiran – பழனப்பிரான்
Pazavinaiyaruppan – பழவினையறுப்பான்
Pemman – பெம்மான்
Penbagan – பெண்பாகன்
Penkuran – பெண்கூறன்
Pennagiyaperuman – பெண்ணாகியபெருமான்
Pennamar Meniyan – பெண்ணமர் மேனியன்
Pennanaliyan – பெண்ணாணலியன்
Pennanmeni – பெண்ணாண்மேனி
Pennanuruvan – பெண்ணானுருவன்
Pennidaththan – பெண்ணிடத்தான்
Pennorubagan – பெண்ணொருபாகன்
Pennorupangan – பெண்ணொருபங்கன்
Pennudaipperundhakai – பெண்ணுடைப்பெருந்தகை
Penparrudhan – பெண்பாற்றூதன்
Peralan – பேராளன்
Perambalavanan – பேரம்பலவாணன்
Perarulalan – பேரருளாளன்
Perayiravan – பேராயிரவன்
Perchadaiyan – பேர்ச்சடையன்
Perezuththudaiyan – பேரெழுத்துடையான்
Perinban – பேரின்பன்
Periyakadavul – பெரியகடவுள்
Periyan – பெரியான்
Periya Peruman – பெரிய பெருமான்
Periyaperumanadikal – பெரியபெருமான் அடிகள்
Periyasivam – பெரியசிவம்
Periyavan – பெரியவன்
Peroli – பேரொளி
Perolippiran – பேரொளிப்பிரான்
Perrameri – பெற்றமேறி
Perramurthi – பெற்றமூர்த்தி
Peruman – பெருமான்
Perumanar – பெருமானார்
Perum Porul – பெரும் பொருள்
Perumpayan – பெரும்பயன்
Perundhevan – பெருந்தேவன்
Perunkarunaiyan – பெருங்கருணையன்
Perunthakai – பெருந்தகை
Perunthunai – பெருந்துணை
Perunychodhi – பெருஞ்சோதி
Peruvudaiyar – பெருவுடையார்
Pesarkiniyan – பேசற்கினியன்
Picchar – பிச்சர்
Pichchaiththevan – பிச்சைத்தேவன்
Pidar – பீடர்
Pinjgnakan – பிஞ்ஞகன்
Piraichchenniyan – பிறைச்சென்னியன்
Piraichudan – பிறைசூடன்
Piraichudi – பிறைசூடி
Piraikkanniyan – பிறைக்கண்ணியன்
Piraikkirran – பிறைக்கீற்றன்
Piraiyalan – பிறையாளன்
Piran – பிரான்
Pirapparuppon – பிறப்பறுப்போன்
Pirappili – பிறப்பிலி
Piravapperiyon – பிறவாப்பெரியோன்
Piriyadhanathan – பிரியாதநாதன்
Pitha – பிதா
Piththan – பித்தன்
Podiyadi – பொடியாடி
Podiyarmeni – பொடியார்மேனி
Pogam – போகம்
Pokaththan – போகத்தன்
Pon – பொன்
Ponmalaivillan – பொன்மலைவில்லான்
Ponmanuriyan – பொன்மானுரியான்
Ponmeni – பொன்மேனி
Ponnambalak Kuththan – பொன்னம்பலக்கூத்தன்
Ponnambalam – பொன்னம்பலம்
Ponnan – பொன்னன்
Ponnarmeni – பொன்னார்மேனி
Ponnayiramarulvon – பொன்னாயிரமருள்வோன்
Ponnuruvan – பொன்னுருவன்
Ponvaiththanayakam – பொன்வைத்தநாயகம்
Poraziyiindhan – போராழிஈந்தான்
Porchadaiyan – பொற்சசையன்
Poruppinan – பொருப்பினான்
Poyyili – பொய்யிலி
Pugaz – புகழ்
Pugazoli – புகழொளி
Pulaichchudi – பூளைச்சூடி
Puliththolan – புலித்தோலன்
Puliyadhaladaiyan – புலியதலாடையன்
Puliyadhalan – புலியதளன்
Puliyudaiyan – புலியுடையன்
Puliyuriyan – புலியுரியன்
Pulkanan – புள்காணான்
Punachadaiyan – புனசடையன்
Punalarchadaiyan – புனலார்சடையன்
Punalchudi – புனல்சூடி
Punalendhi – புனலேந்தி
Punanular – பூணநூலர்
Punarchadaiyan – புனற்சடையன்
Punarchip Porul – புணர்ச்சிப் பொருள்
Punavayilnathan – புனவாயில்நாதன்
Punchadaiyan – புன்சடையன்
Pungkavan – புங்கவன்
Punidhan – புனிதன்
Punniyamurththi – புண்ணியமூர்த்தி
Punniyan – புண்ணியன்
Puramaviththan – புரமவித்தான்
Purameriththan – புரமெரித்தான்
Purameydhan – புரமெய்தான்
Puramureriththan – புரமூரெரித்தான்
Puranamuni – புராணமுனி
Puranan – புராணன்
Puranycherran – புரஞ்செற்றான்
Puranychuttan – புரஞ்சுட்டான்
Purathanan – புராதனன்
Purichadaiyan – புரிசடையன்
Purinunmeni – புரிநூன்மேனி
Purameriththan – புரமெரித்தான்
Puranan – பூரணன்
Purari – புராரி
Purridankondar – புற்றிடங்கொண்டார்
Pusan – பூசன்
Puthanathar – பூதநாதர்
Puthanayakan – பூதநாயகன்
Puthapathi – பூதபதி
Puthiyan – புதியன்
Puthiyar – பூதியர்
Puththel – புத்தேள்
Puuvananaathan – பூவனநாதன்
Puuvananaathan – பூவணநாதன்
Puyangan – புயங்கன்
Saivan – சைவன்
Saivar – சைவர்
Sakalasivan – சகலசிவன்
Samavethar – சாமவேதர்
Sampu – சம்பு
Sangkaran – சங்கரன்
Santhirasekaran – சந்திரசேகரன்
Saranan – சாரணன்
Sathasivan – சதாசிவன்
Sathikithavarththamanar – சாதிகீதவர்த்தமானர்
Saththan – சத்தன்
Sathuran – சதுரன்
Sayampu – சயம்பு
Sedan – சேடன்
Seddi – செட்டி
Selvan – செல்வன்
Semman – செம்மான்
Sempon – செம்பொன்
Senneri – செந்நெறி
Sevakan – சேவகன்
Sevalon – சேவலோன்
Seyyan – செய்யன்
Shivan – சிவன்
Silampan – சிலம்பன்
Silan – சீலன்
Singkam – சிங்கம்
Siththan – சித்தன்
Siththar – சித்தர்
Sittan – சிட்டன்
Sivakkozundhu – சிவக்கொழுந்து
Sivalokan – சிவலோகன்
Sivamurththi – சிவமூர்த்தி
Sivan – சிவன்
Sivanandhan – சிவானந்தன்
Sivanyanam – சிவஞானம்
Sivaperuman – சிவபெருமான்
Sivapuran – சிவபுரன்
Sivapuraththarasu – சிவபுரத்தரசு
Sudar – சுடர்
Sulamani – சூளாமணி
Sulapani – சூலபாணி
Sulappadaiyan – சூலப்படையன்
Sulaththan – சூலத்தன்
Suli – சூலி
Sundharar – சுந்தரர்
Surapathi – சுரபதி
Suvandar – சுவண்டர்
Thadhaiyilthadhai – தாதையில்தாதை
Thaduththatkolvan – தடுத்தாட்கொள்வான்
Thaduththatkondan – தடுத்தாட்கொண்டான்
Thaiyalpagan – தையல்பாகன்
Thakkanralaikondan – தக்கன்றலைகொண்டான்
Thalaikalanan – தலைக்கலனான்
Thalaimakan – தலைமகன்
Thalaimalaiyan – தலைமாலையன்
Thalaipaliyan – தலைபலியன்
Thalaipaththadarththan – தலைப்பத்தடர்த்தான்
Thalaivan – தலைவன்
Thalaiyendhi – தலையேந்தி
Thalamiithadhai – தாளமீதாதை
Thalirmadhiyan – தளிர்மதியன்
Thamizan – தமிழன்
Thamizcheydhon – தமிழ்செய்தோன்
Thamman – தம்மான்
Thanakkuvamaiyillan – தனக்குவமையில்லான்
Thaninban – தானின்பன்
Thanipperiyon – தனிப்பெரியோன்
Thanipperunkarunai – தனிப்பெருங்கருணை
Thaniyan – தனியன்
Thannaiyan – தன்னையன்
Thannaiyugappan – தன்னையுகப்பான்
Thannarmadhichudi – தண்ணார்மதிசூடி
Thannerillan – தன்னேரில்லான்
Thanninban – தன்னின்பன்
Thannoliyon – தன்னொளியோன்
Thanpunalan – தண்புனலன்
Thanthiran – தந்திரன்
Thanthonri – தாந்தோன்றி/தான்தோன்றி
Thapothanan – தபோதனன்
Thaththuvan – தத்துவன்
Thavalachchadaiyan – தவளச்சடையன்
Thayilaththayan – தாயிலாத்தாயன்
Thayinumnallan – தாயினும்நல்லன்
Thayinumparindhon – தாயினும்பரிந்தோன்
Thayirchirandhon – தாயிற்சிறந்தோன்
Thayumanavan – தாயுமானவன்
Thazalendhi – தழலேந்தி
Thazhaleduththan – தழலெடுத்தான்
Thazalmeni – தழல்மேனி
Thazhalvannan – தழல்வண்ணன்
Thazalviziyan – தழல்விழியன்
Thazarpizampu – தழற்பிழம்பு
Thazchadaiyan – தாழ்சடையன்
Thazhchadaikkadavul – தாழ்சடைக்கடவுள்
Thedonaththevan – தேடொணாத்தேவன்
Thenmugakkadavul – தென்முகக்கடவுள்
Thennadudaiyan – தென்னாடுடையான்
Thennan – தென்னன்
Thennansivan – தென்னான்சிவன்
Thenpandinadan – தென்பாண்டிநாடன்
Thesan – தேசன்
Thevar Singkam – தேவர் சிங்கம்
Thigattayinban – திகட்டாயின்பன்
Thigazchemman – திகழ்செம்மான்
Thiyampakan – தியம்பகன்
Thiiyadi – தீயாடி
Thiiyadukuththan – தீயாடுகூத்தன்
Thillaikkuththan – தில்லைக்கூத்தன்
Thillaivanan – தில்லைவாணன்
Thillaiyambalam – தில்லையம்பலம்
Thillaiyuran – தில்லையூரன்
Thingalchudi – திங்கள்சூடி
Thingatkannan – திங்கட்கண்ணன்
Thiran – தீரன்
Thirththan – தீர்த்தன்
Thiru – திரு
Thirumani – திருமணி
Thirumeninathan – திருமேனிநாதன்
Thirumeniyazagan – திருமேனியழகன்
Thirumidarran – திருமிடற்றன்
Thiruththalinathan – திருத்தளிநாதன்
Thiruththan – திருத்தன்
Thiruvan – திருவான்
Thiruvappudaiyan – திருவாப்புடையன்
Thodudaiyacheviyan – தோடுடையசெவியன்
Tholadaiyan – தோலாடையன்
Tholaiyachchelvan – தொலையாச்செல்வன்
Thollon – தொல்லோன்
Tholliyon – தொல்லியோன்
Thondarkkamudhan – தொண்டர்க்கமுதன்
Thonraththunai – தோன்றாத்துணை
Thorramilli – தோற்றமில்லி
Thozan – தோழன்
Thudikondan – துடிகொண்டான்
Thudiyendhi – துடியேந்தி
Thukkiyathiruvadi – தூக்கியதிருவடி
Thulakkili – துளக்கிலி
Thulirmadhiyan – துளிர்மதியன்
Thumani – தூமணி
Thumeniyan – தூமேனியன்
Thunaiyili – துணையிலி
Thundachchudar – தூண்டாச்சுடர்
Thundappiraiyan – துண்டப்பிறையன்
Thunduchodhi – தூண்டுச்சோதி
Thuniirran – தூநீற்றன்
Thurai Kattum Vallal – துறைகாட்டும்வள்ளல்
Thuyaramthiirththanathan- துயரம்தீர்த்தநாதன்
Thuyavan – தூயவன்
Thuyon – தூயோன்
Thuyyan – துய்யன்
Uchchinathar – உச்சிநாதர்
Udaiyan – உடையான்
Udaiyilavudaiyan – உடையிலாவுடையன்
Udukkaiyoliyan – உடுக்கையொலியன்
Ulaganathan – உலகநாதன்
Ulagiinran – உலகீன்றான்
Ulakamurththi – உலகமூர்த்தி
Ullankavarkalvan – உள்ளங்கவர்கள்வன்
Umaiannal – உமைஅண்ணல்
Umaikadhalan – உமைகாதலன்
Umaikandhanudanar – உமைகந்தனுடனார்
Umaikelvan – உமைகேள்வன்
Umaikon – உமைகோன்
Umaikuran – உமைகூறன்
Umaikkun^Athan – உமைக்குநாதன்
Umaipangan – உமைபாங்கன்
Umaiviruppan – உமைவிருப்பன்
Umaiyagan – உமையாகன்
Umaiyalpangan – உமையாள்பங்கன்
Umaiyoduraivan – உமையோடுறைவான்
Umaiyorubagan – உமையொருபாகன்
Umapathi – உமாபதி
Unamili – ஊனமிலி
Uravan – உறவன்
Uravili – உறவிலி
Urutharuvan – உருதருவான்
Uruththiralokan – உருத்திரலோகன்
Uruththiramurthy – உருத்திரமூர்த்தி
Urutthiran – உருத்திரன்
Uruvilan – உருவிலான்
Uruvodupeyariivallal – உருவொடுபெயரீவள்ளல்
Uththaman – உத்தமன்
Utrran – உற்றான்
Uvamanilli – உவமநில்லி
Uyyakkolvan – உய்யக்கொள்வான்
Uyyakkondaan – உய்யக்கொண்டான்
Uzaiyiiruriyan – உழையீருரியன்
Uzuvaiyuriyan – உழுவையுரியன்
Uzimudhalvan – ஊழிமுதல்வன்
Vanchiyanathan – வாஞ்சியநாதன்
Vadathali Nathan – வடத்தளிநாதன்
Vaigalnathan – வைகல்நாதன்
Vaippu – வைப்பு
Vaiyan – வையன்
Valaipiraiyan – வளைபிறையன்
Vallal – வள்ளல்
Valampuranathan – வலம்புரநாதன்
Valampuri – வலம்புரி
Valarivan – வாலறிவன்
Valarmadhiyan – வளர்மதியன்
Valarpiraiyan – வளர்பிறையன்
Valichcharan – வாலீச்சரன்
Valiyan – வலியன்
Valiyasivam – வலியசிவம்
Valizaibagan – வாலிழைபாகன்
Valizaipangan – வாலிழைபங்கன்
Vallavan – வல்லவன்
Vaman – வாமன்
Vamathevar – வாமதேவர்
Vanavan – வானவன்
Vanorkkiraivan – வானோர்க்கிறைவன்
Varadhan – வரதன்
Varaichilaiyan – வரைச்சிலையன்
Varaivillan – வரைவில்லான்
Varambilinban – வரம்பிலின்பன்
Varanaththuriyan – வாரணத்துரியன்
Varanaththurivaiyan – வாரணத்துரிவையான்
Varaththan – வரத்தன்
Varchadai Aran – வார்ச்சடிஅரன்
Varchadaiyan – வார்சடையன்
Vayan – வாயான்
Vayiram – வயிரம்
Vayira Vannan – வயிரவண்ணன்
Vayirath Thun Nathan – வயிரத்தூண்நாதன்
Vaymurnathan – வாய்மூர்நாதன்
Vazikattu Vallal – வழிகாட்டுவள்ளல்
Vazmudhal – வாழ்முதல்
Vedan – வேடன்
Vedhagiidhan – வேதகீதன்
Vedhamudhalvan – வேதமுதல்வன்
Vedhan – வேதன்
Vedhanathan – வேதநாதன்
Vedhavedhanthan – வேதவேதாந்தன்
Vedhavizupporul – வேதவிழுப்பொருள்
Vedhevar – வேதேவர்
Velanthadhai – வேலந்தாதை
Velirmidarran – வெளிர்மிடற்றன்
Velladainathan – வெள்ளடைநாதன்
Vellam Anaiththavan – வெள்ளம் அணைத்தவன்
Vellerukkanjchadaimudiyan- வெள்ளெருக்கஞ்சடைமுடியான்
Vellerran – வெள்ளேற்றன்
Vellerrannal – வெள்ளேற்றண்ணல்
Vellimalainathan – வெள்ளிமலைநாதன்
Velliyan – வெள்ளியன்
Velviyalar – வேள்வியாளர்
Vendhan – வேந்தன்
Venkadan – வெண்காடன்
Venkuzaiyan – வெண்குழையன்
Venmadhiyan – வெண்மதியன்
Venmadhikkudumiyan – வெண்மதிக்குடுமியன்
Venmadhippadhiyan – வெண்மதிப்பாதியான்
Venmidarran – வெண்மிடற்றான்
Venneyappan – வெண்ணெய்அப்பன்
Venniirran – வெண்ணீற்றன்
Venninathan – வெண்ணிநாதன்
Venpiraiyan – வெண்பிறையன்
Venturainathan – வெண்டுறைநாதன்
Ver – வேர்
Vethiyan – வேதியன்
Vetkaiyilan – வேட்கையிலான்
Veyavanar – வேயவனார்
Vezamuganradhai – வேழமுகன்றாதை
Vezanthadhai – வேழந்தாதை
Vidaippagan – விடைப்பாகன்
Vidai Aran – விடை அரன்
Vidaivalan – விடைவலான்
Vidaiyan – விடையன்
Vidaiyan – விடையான்
Vidaiyavan – விடையவன்
Vidaiyeri – விடையேறி
Vidaiyudaiyan – விடையுடையான்
Vidaiyurdhi – விடையூர்தி
Vidaiyurvan – விடையூர்வான்
Vidalai – விடலை
Vidamundakantan – வடமுண்டகண்டன்
Vidamundon – விடமுண்டோன்
Vidangkan – விடங்கன்
Vidar – வீடர்
Vilakkanan – விலக்கணன்
Viinaiviththagan – வீணைவித்தகன்
Viirattesan – வீரட்டேசன்
Viiziyazagan – வீழியழகன்
Vikirdhan – விகிர்தன்
Vilakku – விளக்கு
Villi – வில்லி
Vilvavananathan – வில்வவனநாதன்
Vimalan – விமலன்
Vinaikedan – வினைகேடன்
Vinnorperuman – விண்ணொர்பெருமான்
Viraichercharanan – விரைச்சேர்சரணன்
Viralvedan – விறல்வேடன்
Viran – வீரன்
Viranar – வீரணர்
Virichadaiyan – விரிசடையன்
Virindhan – விரிந்தான்
Virumpan – விரும்பன்
Virundhitta Varadhan – விருந்திட்டவரதன்
Viruppan – விருப்பன்
Viruththan – விருத்தன்
Vithi – விதி
Vithiyar – விதியர்
Viththagan – வித்தகன்
Viththaga Vedan – வித்தகவேடன்
Viththan – வித்தன்
Viyanchadaiyan – வியன்சடையன்
Vizinudhalan – விழிநுதலான்
Vaziththunai – வழித்துணை
Vizumiyan – விழுமியான்
Yanaiyuriyan – யானையுரியன்
Yazmurinathan – யாழ்மூரிநாதன்


மொழி மானம் - ம. இலெ. தங்கப்பா

ரு நிலத்தில் நல்ல பயிர் விளைவிக்க வேண்டுமென்றால் முதலில் முள் மண்டிக்கிடக்கும் புதர்களை வெட்டி எரிய வேண்டும். கல்லையும் கரட்டையும் அகற்றி நிலத்தை திருத்த வேண்டும். மேடுகளை, குண்டு குழிகளை நிரப்ப வேண்டும். மேடுகளை வெட்டிச் சரிக்க வேண்டும். களர்ப் பகுதியில் வண்டல் மண் கொட்டி நிலத்துக்கு உயிர்ச்சாரம் ஏற்ற வேண்டும். நீர் பாய்ச்சும் ஏற்பாடுகளும் செய்ய வேண்டும்.
இவற்றையெல்லாம் செய்து நிலத்தை நன்கு பயன்படுத்திய பின்புதான் அதனை உழுது பயிர் செய்ய முடியும். முள்ளையும் புதரையும், கல்லையும் கரட்டையும் ஒழிப்பதே பயிர் விளைவிப்பதற்கான முன்முக வேலை.
 படைப்பிலக்கியம் தமிழர்க்குப் பயன்பட வேண்டுமென்றால், முதலில் தமிழர் தங்கள் சொந்தத் தமிழ் மண்ணில் தங்கட்குரிய எல்லா அடிப்படை உரிமைகளையும் பெற்று இயல்பு வாழ்க்கை வாழத் தொடங்க வேண்டும். இயல்பு திரிந்துள்ள நிலைமையை மாற்றி தமிழரை இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வந்தால்தான், படைப்பிலக்கியம் பெரும்பான்மைத் தமிழர்களால் படித்துச் சுவைக்கப்படுவதற்கான இனிய சூழல் உருவாகும்.
படைப்பிலக்கியம் அறவே கூடாது என்று கூறவில்லை. அஃது உருவாவது இயல்பாக நடந்து கொண்டிருக்கட்டும். ஆனால், ஒருபுறம் நூற்றுக்கு எழுபது விழுக்காட்டுத் தமிழர்கள் அடிப்படைக் கல்வி அறிவுகூட அற்றவர்களாகவும், வயிற்றுப் பாட்டுக்கு உழைப்பதே வாழ்வாகக் கொண்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.
மறுபுறம், படித்தக் கூட்டத்தில் பெரும் பகுதியினர் முந்நூற்றாண்டுகளாய்த் தமிழரைத் தொழுநோயாய் பிடித்துக்கொண்டு இன்னும் ஒழியாமல் இருந்துவரும் ஆங்கில வழிக்கல்வியாலும், அயல்நாட்டு மயக்கத்தினாலும் மூளை திரிந்துபோய் சொந்தப் பண்பாட்டுச் சாரம் இழந்து சக்கைகளாய்க் கிடக்கின்றனர். இந்நிலையில் எத்தனை விழுக்காட்டுத் தமிழர்கட்கு நாம் படைப்பிலக்கியம் படைக்கின்றோம்.
எனவேதான் கீழ் கண்ட வகைகளில் தமிழரின் உள்ளமாகிய நிலம் திருத்திப் பண்படுத்தப்பட வேண்டும். முதலில், தமிழ் மண்ணில் தமிழ் வழிக்கல்வி வேரூன்றியாகல் வேண்டும்.
தமிழ் நாட்டின் அலுவல் மொழி நூற்றுக்கு நூறு தமிழாகவே இருத்தல் வேண்டும். அதாவது:
1, வழக்கு மன்றங்களில் தமிழ் முழங்க வேண்டும்.
2, வாணிகப் பெயர்ப் பலகைகளில் தமிழே சிறப்பிடம் பெறுதல் வேண்டும்.
3, நூலகங்கள் யாவிலும் தகுதி வாய்ந்த தமிழ் நூல்கள் நிரம்பி இருத்தல் வேண்டும்.
4,அறிவியல், கல்வி, கலைத்துறைக் கருத்தரங்குகள், ஆய்வரங்குகள் பிற பொது நிகழ்வுகள் பலவும் தமிழிலேயே நடைபெற வேண்டும்.
இன்ன பிற தமிழ் மக்கள் தங்கள் மொழியைத் திருத்தமாகவும் கலப்படமின்றியும் பேசுவதிலும் எழுதுவதிலும் போதிய அக்கறை செலுத்த வேண்டும்.
தமிழனின் அரசியல் தமிழ் மக்களின் நலன் கருதுவதாக நடைபெறல் வேண்டும். தமிழர் பிறரின் பொருளியல் சுரண்டலுக்கு ஆட்படாதிருத்தல் வேண்டும்.
தமிழரின் பண்பாடு அயன்மைக் கூறுகளைப் புறந்தள்ளி மண்ணின் மணம் கமழும் சொந்தப் பண்பாடாகத் திகழ்தல் வேண்டும். தமிழரின் சொந்தக் கலைகள் அயன்மைப்பட்டுப்போய் மேல்தட்டுக்காரர்களின் சொகுசுக்கும் சுரண்டல் வாழ்வுக்கும் பயன்பட்டு வரும் நிலை ஒழிந்து, மண்ணின் சாரம் தோய்ந்த மக்களின் சொந்த இயல்பு வாழ்க்கையை எதிரொலிப்பதாய் இருத்தல் வேண்டும்.
தமிழரின் கல்வி வெறும் ஏட்டுக் கல்வியாகவும், வேலை வாய்ப்புத் தரும் வறட்டுக் கல்வியாகவும் இல்லாமல் அவர்களின் உள்ளார்ந்த தகுதியையும், ஆளுமையையும், மானுடப் பண்பையும் வளர்க்கும் வாழ்வியற் கல்வியாக அமைதல் வேண்டும்.

தமிழ் நாட்டுத் தமிழர் தங்கள் வாழ்க்கை மலர்ச்சியும் தங்கள் உடன்பிறப்பினராகிய ஈழத் தமிழரின் வாழ்க்கை மலர்ச்சியும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையன என்பதை உணர்வதோடு, ஈழத் தமிழரின் நேரிய விடுதலைப் போராட்டத்தை ஆதரிப்பது தங்கள் இனக் கடமை மட்டுமன்று, மானுட நேயக் கடமையுமாம் என்பதை உணர்தல் வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் வாழும் பார்ப்பனர் மீதோ, அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்வு நலத்தின் மீதோ தமிழர்க்குக் கடுகளவுகூட காழ்ப்போ, வெறுப்போ இல்லாத போதும் தமிழரின் இன, மொழி, கலை, சமயம், பண்பாடு, அரசியல், பொருளியல், குமுகவியல் மேம்பாட்டுக்கு பார்ப்பனியப் படிப்பாளிக் கும்பல் வெளிப்படையாகவே முட்டுக்கட்டையாகவும், எதிர்ப்பாகவும் இருந்து வருவதை அடையாளம் கண்டு, தமிழர் பார்ப்பனியத்தின் தடைப்போக்குகளிலிருந்து தங்களைக் காத்து நிலைநாட்டிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
தமிழர் விழிப்படைவதும் எழுச்சி பெறுவதுமே முதல் வேலை. அதற்குத் துணை புரியும் எண்ணங்கள் படைப்பிலக்கியத்தைப் போன்றே தேவையானவையும், இன்றியமையாதவையுமாகும். தமிழரின் ஆக்கத் தன்மை வாய்ந்த வளர்ச்சிக்கு முதற்படி அவர்களின் தளர்ச்சியை நீக்குவதே. தாழ்வு அகலாமல் வாழ்வு இல்லை. பானையின் துளைகளை அடைத்துவிட்டுத்தான் பின்பு அதில் நீரை நிரப்புதல் வேண்டும்.

(பேராசிரியர் ம. இலெ. தங்கப்பாவின் கடிதத் தொகுப்பில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. )

இந்து சமுத்திரத்தின் அடித் தளத்தின் பண்டைய கண்டத்தின் சிதைவுகள்

பண்டைய கண்டமொன்றின் சிதைவுகள் இந்து சமுத்திர அடித் தளத்தின் கீழ் புதையுண்ட நிலையில் உள்ளதாக புதிய ஆய்வொன்று கூறுகிறது.

2000 முதல் 85 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதியில் இந்து சமுத்திரத்தில் புதையுண்ட நிலப்பகுதி தொடர்பான சான்றுகளைக் கண்டு பிடித்துள்ளதாக நோர்வேயைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நவீன உலகம் வடிவமைப்பு பெற ஆரம்பிக்கையில் மௌரிரியா என்றழைக்கப்படும் மேற்படி கண்டத்தின் பாகங்கள் உள்ளதாக நம்புவதாக பேராசிரியர் தொர்ஸ்விக் கூறினார்.

http://www.virakesari.lk/image_article/micro-continent_620x465.jpg

85 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்தியா மடகஸ்காரிலிருந்து கண்டப் பெயர்ச்சியடைந்து தற்போதுள்ள நிலையை அடைய ஆரம்பிக்கையில் மேற்படி மடகஸ்காரின் வடக்கேயிருந்த கண்டமொன்று பிளவடைந்து சமுத்திரத்தின் அடியில் சென்று மறைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில் மேற்படி கண்டத்தின் சிறிய பகுதி இந்து சமுத்திரத்தில் புதையுண்ட நிலையில் தொடர்ந்து உள்ளதாக அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

கரீபியன் பகுதி அமெரிக்கக் குடியரசு, இலத்தின் அமெரிக்க நாடுகளின் அருகில் இருக்கிறது. இப்பகுதியில் டிரினிடாட், டொபாகோ கயானா, சூரிநாம், ஜமைக்கா, கிரெனடா, குவாடிலோப், மார்தினீக், அங்குயிலா போன்ற நாடுகள் இருக்கின்றன. வெளிசூலா கடற்கரை அருகிலேயே டிரினிடாட், டொபாகோ முதலிய இரண்டு தீவுகள் இருக்கின்றன. இவை தென் அமெரிக்கத் தலைநிலப்பரப்புப் பகுதியில் இருக்கின்றன. கயானாவின் மேற்கே வெனிசூலாவும், கிழக்கே சூரிநாமும், தெற்கே பிரேசில் நாடும் இருக்கின்றன. டச்சு கயானா என்று அழைக்கப்படும் சூரிநாம், பிரேசில், கயானா அருகில் இருக்கிறது. கரீபியன் பகுதியில் பரப்பளவில் மூன்றாவது இடத்தை ஜமைக்கா பிடித்திருக்கிறது. ஜமைக்கா, கியூபா நாட்டின் அருகில் இருக்கிறது.தமிழர் குடியேறிய வரலாறு :கரீபிய நாடுகளில் தமிழ