மாசி மகத்தன்று

free counters

மாசிமாத ராசிபலன்கள் உள்ளே……….. மகாமக சிறப்புக் கட்டுரை-5
கே. குமார சிவாச்சாரியார்

புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடுவதால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் முழுவதும் விலகுகின்றன என்ற நம்பிக்கை முற்காலத்திலிருந்தே உள்ளது. மாணிக்கவாசகப் பெருமான் தீர்த்த நீராடலின்போது சொல்லவேண்டிய பாடலைத் தன் திருநாவால் பாடியுள்ளார். இதனை மகாமகத் தீர்த்தவாரி சமயத்தில் பாடிவிட்டு முழுகியெழுவது புண்ணியம் பல சேர்க்கும்.

“ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெட நாம் ஆர்த்தாடும்
தீர்த்தன் நல் தில்லைச் சிற்றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கழல்கள்
ஆர்ப்பரவம் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்து உடையான் பொற்பாதம்
ஏத்தி இருஞ்சுனை நீர் ஆடேலோ ரெம்பாவாய்!’
Continue reading